Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I WZ-LOGI-Z1-Fiz-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007.

2. J. Massalski, M. Massalska. Fizyka klasyczna, Fizyka dla inżynierów / T. 1, Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techn. 2014.

3. J. Massalski. Fizyka współczesna / Fizyka dla inżynierów / Cz. 2, Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techn., 2014 .

4. 2. Cz. Bobrowski: Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa, 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. C. Suplee:, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001.

2. E. Skórska. Fizyka w zadaniach: ćwiczenia audytoryjne i konwersatoria, Wydaw. Akademii Rolniczej, Szczecin 2005.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – student posiada wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Posiada wiedzę dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

EU 2 – posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych i prawach rządzących nimi,

EU 3 – posiada umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki

EU 4 – potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena samodzielnego przygotowania się do ćwiczeń rachunkowych

P1. – ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

EU1:

2,0 -Student nie posiada wiedzy związanej z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Nie posiada wiedzy dotyczącej zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

3,0 -Student posiada powierzchowną wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Posiada minimalną wiedzę dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

4,0 -Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary, oraz dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

5,0 -Student posiada uporządkowaną i bardzo pogłębioną wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary, oraz dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

EU2:

2,0 -Nie posiada wiedzy na temat metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz umiejętności ich stosowania.

3,0 -Niewiele również wie na temat metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz umiejętność ich stosowania

4,0 -Posiada również wiedzę na temat metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz umiejętność ich stosowania.

5,0 -Posiada również dużą wiedzę na temat metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz umiejętność ich stosowania

EU3:

2,0 -Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi, Student nie opanował umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki

3,0 -Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi, Student potrafi przeprowadzić analizę niektórych zjawisk fizycznych i częściowo rozwiązywać zagadnienia

technologiczne w oparciu o prawa fizyki

4,0 -Student ma wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi,

student potrafi w pełni przeprowadzić analizę zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

5,0 -Student ma pełną, pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi, Student potrafi w sposób pełny i pogłębiony przeprowadzić analizę zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

EU4:

2,0 -Student nie potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, nie umie oszacować czasu potrzebnego na realizację danego zadania

3,0 -Student częściowo pracuje indywidualnie, ma problem z oszacowanie czasu potrzebnego na realizację danego zadania

4,0 -Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ma nieznaczny problem z oszacowaniem czasu potrzebnego na realizację danego zadania

5,0 -Student doskonale radzi sobie z pracą indywidualną, jak i zespołową, doskonale potrafi oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania

Zakres tematów:

CW 1 – Program zajęć. Wielkości fizyczne, ich pomiar i jednostki. Zadania dotyczące rachunku wektorowego-2h

CW 2 – Kinematyka ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego-1h

CW 3 – Rozkład sił i równania ruchu. Równia pochyła-1h

CW 4 – Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moment bezwładności. Twierdzenie Steinera-1h

CW 5 – Pęd i moment pędu. Praca i energia mechaniczna. Zasady zachowania-1h

CW 6 – Masa zawieszona na sprężynie. Wahadło fizyczne i wahadło matematyczne. Energia oscylatora-1h

CW 7 – Obliczanie parametrów drgań ruchu tłumionego i wymuszonego-1h

CW 8 – Kolokwium I-2h

CW 9 – Fale podłużne i poprzeczne. Fale stojące-1h

CW 10 – Psychofizyczne parametry dźwięków. Efekt Dopplera 1h

CW 11 – Układy jedno- i wieloskładnikowe-1h

CW 12 – Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Silniki cieplne-1h

CW 13 – Pole elektryczne, parametry, jednostki-1h

CW 14 – Pole magnetyczne, parametry, jednostki-1h

CW 15 – Kolokwium II-2h

Metody dydaktyczne:

1. Środki audiowizualne

2. Zestawy do pokazów eksperymentów fizycznych

3. Podręczniki i zbiory zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 13:10 - 15:35, (sala nieznana)
Paweł Pietrusiewicz 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)