Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich WZ-ZJP-D1-KWPI-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiatkowska A. Systemy wspomagania decyzji. PWN 2007.

2. Kaliszewski I. Wielokryterialne podejmowanie decyzji. WNT 2008.

3. Kisielnicki J. Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet 2008.

4. Szapiro T. red. Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE 2000.

5. Partyka M.A. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. WNT 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Oleński J. Ekonomika Informacji. PWE 2003.

2. Witkowski T. Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji.

EU2. Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD.

EU3. Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

EU4. student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

Zakres tematów:

W1. Rozwój komputerowych narzędzi wspomagania decyzji:

-Systemy Wspomagania Decyzji a Systemy Informacyjne Zarządzania.

-Systemy interaktywne wspomagania decyzji indywidualnych i grupowych.

-Systemy Wspomagania Decyzji z Bazą Wiedzy. 1

W2. Modele danych w bazie wiedzy, rozproszone bazy danych, przeźroczystości baz danych 2

W3. Podstawowe koncepcje podejmowania decyzji wykorzystywane w SWD:

-Decydent-decyzja (podejście behawioralne i diagnostyczne).

-Proces decyzyjny (podejście „procesowe”; Newell, Simon).

-Kontekst organizacyjny (Thompson, Galbraith, March). 2

W4. Typy reprezentacji wiedzy 2

W5. Narzędzia analityczne w SWD z przykładami zastosowań:

-Modelowanie matematyczne (modele BO, psychologicznej teorii wyboru).

-Symulacja komputerowa (wprowadzenie do sieci neuronowych) -Analiza systemowa. 2

W6.Technologie SWD z przykładami zastosowań -Arkusze kalkulacyjne i pakiety analityczne:

-Generatory modeli, systemy zarządzania bazą modeli.

-Symulatory sieci neuronowych. 1

W7. Maszyna wnioskujące, proces wnioskowana, algorytmy. 2

W8. Systemy wspomagania Decyzji i ich użytkownicy:

-Klasyfikacja systemów.

-Główne dziedziny zastosowań.

-Przegląd oprogramowania. 1

W9. Dwu i wielowartościowe funkcje logiczne, drzewa decyzyjne. 2

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Komputer z dostępem do Internetu.

3. Oprogramowanie MS Excel, Neural Planner.

4. Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 9:00, sala S-19
Justyna Żywiołek 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania DS. 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)