Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-KWPI-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe sem.5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji.

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD.

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD.

Pełny opis:

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiatkowska A. Systemy wspomagania decyzji. PWN 2007.

2. Kaliszewski I. Wielokryterialne podejmowanie decyzji. WNT 2008.

3. Kisielnicki J. Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet 2008.

4. Szapiro T. red. Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE 2000.

5. Partyka M.A. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. WNT 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Oleński J. Ekonomika Informacji. PWE 2003.

2. Witkowski T. Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji.

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD.

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiatkowska A. Systemy wspomagania decyzji. PWN 2007.

2. Kaliszewski I. Wielokryterialne podejmowanie decyzji. WNT 2008.

3. Kisielnicki J. Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet 2008.

4. Szapiro T. red. Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE 2000.

5. Partyka M.A. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. WNT 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Oleński J. Ekonomika Informacji. PWE 2003.

2. Witkowski T. Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Justyna Żywiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji.

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD.

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiatkowska A. Systemy wspomagania decyzji. PWN 2007.

2. Kaliszewski I. Wielokryterialne podejmowanie decyzji. WNT 2008.

3. Kisielnicki J. Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet 2008.

4. Szapiro T. red. Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE 2000.

5. Partyka M.A. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. WNT 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Oleński J. Ekonomika Informacji. PWE 2003.

2. Witkowski T. Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw teoretycznych narzędzi wspomagania decyzji.

C2. Poznanie koncepcji podejmowania decyzji w SWD.

C3. Poznanie przykładów zastosowań SWD.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonometrii i matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiatkowska A. Systemy wspomagania decyzji. PWN 2007.

2. Kaliszewski I. Wielokryterialne podejmowanie decyzji. WNT 2008.

3. Kisielnicki J. Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet 2008.

4. Szapiro T. red. Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE 2000.

5. Partyka M.A. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. WNT 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Oleński J. Ekonomika Informacji. PWE 2003.

2. Witkowski T. Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)