Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich WZ-ZJP-D1-KWPI-05
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kwiatkowska A. Systemy wspomagania decyzji. PWN 2007.

2. Kaliszewski I. Wielokryterialne podejmowanie decyzji. WNT 2008.

3. Kisielnicki J. Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet 2008.

4. Szapiro T. red. Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE 2000.

5. Partyka M.A. Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. WNT 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Oleński J. Ekonomika Informacji. PWE 2003.

2. Witkowski T. Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji.

EU2. Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD.

EU3. Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

EU4. student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu inżynierskiego.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania projektowe na komputerach.

F2. Prezentacja wykonanych zadań.

P1. Zaliczenie pisemne

EU1:

2,0 - Student nie potrafi klasyfikować systemów wspomagania decyzji.

3,0 - Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji.

4,0 - Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji, łączyć i porównywać między sobą.

5,0 - Student potrafi klasyfikować systemy wspomagania decyzji, łączyć

i porównywać między sobą oraz oceniać ich przydatność w praktyce.

EU2:

2,0 - Student nie potrafi tworzyć algorytmów przetwarzania wiedzy w SWD.

3,0 - Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD.

4,0 - Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD

na zaawansowanym poziomie.

5,0 - Student potrafi tworzyć algorytmy przetwarzania wiedzy w SWD na zaawansowanym poziomie. potrafi wysuwać niestandardowe.

EU3:

2,0 - Student nie zna podstaw sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów

przetwarzania danych

3,0 - Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych.

4,0 - Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów przetwarzania danych. Potrafi budować proste sieci neuronowe

5,0 - Student zna podstawy sieci neuronowych i logiki rozmytej dla celów

przetwarzania danych. Potrafi budować zaawansowane sieci neuronowe.

EU4:

2,0 - Student nie zna zasad wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu

inżynierskiego.

3,0 - Student zna wybrane zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla

projektu inżynierskiego.

4,0 - Student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla

prostych projektów inżynierskich z pomocą prowadzącego

5,0 - Student zna zasady wymiarowania, potrafi je przygotować dla projektu

inżynierskiego.

Zakres tematów:

L1-L8. Wykorzystanie powszechnych narzędzi do zaprojektowania systemu ekspertowego – MS Excel. 8

L9-L16. Podejmowanie decyzji w zakresie produkcji – symulacja. 8

L17-L22. Drzewa decyzyjne, funkcje logiczne – przetwarzanie i wykonywanie działań logicznych. 6

L23-L28. Projektowanie sieci neuronowej. 6

L29, L30. Sprawdzenie wiadomości. 2

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Komputer z dostępem do Internetu.

3. Oprogramowanie MS Excel, Neural Planner.

4. Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 11:00, sala S-19
Justyna Żywiołek 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania DS. 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)