Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia sem. 1 WZ-LOG-D1-Soc-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - student potrafi zaprezentować pod stawową wiedzę o człowiek jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

EU 2 – student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do badań struktur społecznych i instytucji.

EU 3 – student potrafi identyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy i zjawiska społeczne.

EU 4- student potrafi interpretować procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie funkcjonowania organizacji formalnej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P- PODSUMUJĄCA)

P1. Kolokwium pisemne.

EU1

2.0 Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania. 3.0 Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne.

4.0 Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach.

5.0 Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach na wybranych przykładach.

EU 2

2.0 Student nie potrafi omówić podstawowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w socjologii.

3.0 Student potrafi dokonać wymienić metody i narzędzia badawczych w socjologii oraz omówić przydatność wybranej metody do badania określonej struktury społecznej.

4.0 Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji.

5.0 Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji oraz wskazać ich walory i problemy wynikający z ich stosowania.

EU3

2.0 Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych.

3.0 Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe.

4.0 Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące osobowość człowieka lub wiązać je z wybranymi procesami bądź zjawiskami społecznymi.

5.0 Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy oraz zjawiska społeczne.

EU4

2.0 Student nie potrafi określać zmian społecznych zachodzących w skali makro ani na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

3.0 Student potrafi wskazać i omówić poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

4.0 Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

5.0 Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

Zakres tematów:

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym. 1

C 2,3- Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym. 2

C 4 - Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne. 1

C 5,6 - Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie. 2

C 7 - Instytucje społeczne i ich rodzaje. 1

C 8,9- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury. 2

C 10 - Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna. 1

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany. 1

C 12 - Państwo i jego instytucje. 1

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1

C 14 - Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii. 1

C 15 - Sprawdzenie wiadomości. 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Podręczniki i skrypty.

Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 413
Sebastian Skolik 34/ szczegóły
2 każdy piątek, 14:15 - 15:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 413
Sebastian Skolik 35/ szczegóły
3 każdy piątek, 10:15 - 11:00, Wydział Zarządzania - Aula, sala WZ-7
Sebastian Skolik 34/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)