Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do techniki WZ-LOGI-D1-WDT-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć związanych z techniką oraz systemów technicznych.

EU 2- Student posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania.

EU 3- Student zna zagadnienia mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji prac.

EU 4- Student posiada umiejętność rozumienia procesów obróbki plastycznej, odlewnictwa, spawalnictwa, obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej metali.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Quiz po wykładzie

P1. Test sprawdzający

EU1:

2,0 -Student nie zna pojęć związanych z techniką oraz systemów technicznych.

3,0 -Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć związanych z techniką.

4,0 -Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć związanych z techniką oraz systemów technicznych.

5,0 -Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu pojęć związanych z techniką oraz systemów technicznych.

EU2:

2,0 -Student nie wie co to jest technologia wytwarzania.

3,0 -Student posiada częściową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania.

4,0 -Student posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania.

5,0 -Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania.

EU3:

2,0 -Student nie zna zagadnień mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji prac.

3,0 -Student zna zagadnienia mechanizacji prac.

4,0 -Student zna zagadnienia mechanizacji i automatyzacji prac.

5,0 -Student zna zagadnienia mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji prac.

EU4:

2,0 -Student nie posiada umiejętności rozumienia procesów obróbki plastycznej, odlewnictwa, spawalnictwa, obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej metali.

3,0 -Student posiada umiejętność rozumienia procesów obróbki plastycznej, odlewnictwa, spawalnictwa, obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej metali.

4,0 -Student posiada umiejętność rozumienia procesów obróbki odlewnictwa, spawalnictwa, obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej metali.

5,0 -Student posiada umiejętność rozumienia procesów obróbki plastycznej, odlewnictwa, spawalnictwa, obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej metali.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie techniki. Technika, a technologia-2h

W 2- Związek nauki i techniki. Cechy współczesnej techniki-2h

W 3- Pojęcie innowacyjności w technice. Rodzaje innowacji. -2h

W 4- Metody komercjalizacji technologii-2h

W 5- Projektowanie w technice. CAD/CAM – nowoczesne wytwarzanie produktów-2h

W 6- Produkcja, procesy i metody produkcji. Nowoczesne systemy i narzędzia produkcyjne -2h

W 7- Nowoczesne systemy i narzędzia produkcyjne. Koncepcja Lean Management-2h

W 8- Utrzymanie ruchu maszyn jako metoda przewagi konkurencyjnej

przedsiębiorstwa-2h

W 9- Pojęcie produktu. Wymagania eksploatacyjne. Jakość. Cykl życia-2h

W 10- Materiały inżynierskie, ich otrzymywanie i właściwościi-2h

W 11- Procesy obróbki plastycznej-2h

W 12- Odlewanie. Spajanie materiałów-2h

W13- Obróbka skrawaniem, obróbka cieplna metali-2h

W 14- Mechanizacja, automatyzacja procesów wytwarzania – przemysł 4.0-2h

W 15- Robotyzacja prac – nowe rozwiązania / Zaliczenie przedmiotu-2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Przedmioty dydaktyczne: części maszyn, elementy konstrukcyjne, materiały inżynierskie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, sala 011
Adam Idzikowski 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)