Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-WDT-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do techniki
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty uczenia się:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szczupak
Prowadzący grup: Leszek Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński, Luiza Piersiala
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem techniki we współczesnej gospodarce oraz jej najnowszych osiągnięć.

C2. Przedstawienie relacji pomiędzy techniką, a rozwojem przedsiębiorstwa oraz zapoznanie z metodami myślenia technicznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z myślą techniczną i dokonaniami ludzkości w sferze techniki.

3. Student zna zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, jego strukturą, cyklem życia produktu i jego etapami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Jarosław Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem techniki we współczesnej gospodarce oraz jej najnowszych osiągnięć.

C2. Przedstawienie relacji pomiędzy techniką, a rozwojem przedsiębiorstwa oraz zapoznanie z metodami myślenia technicznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z myślą techniczną i dokonaniami ludzkości w sferze techniki.

3. Student zna zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, jego strukturą, cyklem życia produktu i jego etapami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krynke
Prowadzący grup: Marek Krynke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem techniki we współczesnej gospodarce oraz jej najnowszych osiągnięć.

C2. Przedstawienie relacji pomiędzy techniką, a rozwojem przedsiębiorstwa oraz zapoznanie z metodami myślenia technicznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z myślą techniczną i dokonaniami ludzkości w sferze techniki.

3. Student zna zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, jego strukturą, cyklem życia produktu i jego etapami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Idzikowski
Prowadzący grup: Adam Idzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem techniki we współczesnej gospodarce oraz jej najnowszych osiągnięć.

C2. Przedstawienie relacji pomiędzy techniką, a rozwojem przedsiębiorstwa oraz zapoznanie z metodami myślenia technicznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z myślą techniczną i dokonaniami ludzkości w sferze techniki.

3. Student zna zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, jego strukturą, cyklem życia produktu i jego etapami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem techniki we współczesnej gospodarce oraz jej najnowszych osiągnięć.

C2. Przedstawienie relacji pomiędzy techniką, a rozwojem przedsiębiorstwa oraz zapoznanie z metodami myślenia technicznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z myślą techniczną i dokonaniami ludzkości w sferze techniki.

3. Student zna zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, jego strukturą, cyklem życia produktu i jego etapami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem techniki we współczesnej gospodarce oraz jej najnowszych osiągnięć.

C2. Przedstawienie relacji pomiędzy techniką, a rozwojem przedsiębiorstwa oraz zapoznanie z metodami myślenia technicznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii.

2. Student zna podstawowe zagadnienia związane z myślą techniczną i dokonaniami ludzkości w sferze techniki.

3. Student zna zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, jego strukturą, cyklem życia produktu i jego etapami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Ryszard Grądzki, Wprowadzenie do Techniki, Politechnika Łódzka 2016

Źródło: zasoby internetowe RGradzki_Wprowadzenie_do_Techniki_2016.pdf

2. Sałaciński, Tadeusz. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, 236 s.

2. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk, Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014, 363 s.

3. Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Procesy produkcyjne, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013, 316 s.

4. Inżynieria produkcji: kompendium wiedzy / red. nauk. Ryszard Knosala., Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 1047 s.

5. Bronisław Słowiński, Wprowadzenie do nauki o technice, Skrypt Wydziału

Mechanicznego, Wydawnictwo Politechniki Koszlińskiej, Koszalin 2007 – ebook

Źródło: zasoby internetowe: http://broneks.net/wp-content/uploads/2017/09/ebok-wprowadzenie-do-techniki-bslowinski.pdf

Uzupełniająca:

1. Jan Barcik, Marian Kupka, Antoni Wala System i techniki wytwarzania /. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (U nas w bibliotece)

2. Herian, Jerzy Wybrane techniki wytwarzania wyrobów metalowych: wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne / oprac. Jerzy Herian, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 217 s. / il. / 24 cm (w bibliotece)

3. Powszechna historia techniki, Bolesław Orłowski, Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", Warszawa, 2010

4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2009.

5. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

6. Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)