Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do techniki WZ-LOGI-D1-WDT-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-LI-Z1-35-PRK - PRK-Logistyka inżynierska, Studia niestacjonarne I st., 3,5 roku

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-LI-Z1-35-PRK
PRK-Logistyka inżynierska, Studia niestacjonarne I st., 3,5 roku
ECTS
ECTS
2
(2014/2015Z - ...)
2
(2014/2015Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)