Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-Z-Z1-ZZL-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,Warszawa 2008.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2011.

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

4. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

5. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Poznanie istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 2 – Diagnozowanie oraz projektowanie w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 3 – Diagnozowanie dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach .

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Pisemny egzamin z całości zakresu przedmiotu

EU 1

2,0 - Student nie zna istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach

5,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach w rozszerzonym zakresie

EU 2

2,0 - Student nie potrafi diagnozować ani projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach i na wskazanych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować i zaprojektować różne etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach samodzielnie

EU 3

2,0 - Student nie potrafi diagnozować dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach i zaproponować rozwiązania własne

Zakres tematów:

W1- Istota i cel przedmiotu -zarządzania zasobami ludzkimi 1h

W2 – Elementy i adresaci zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 1h

W3 - Planowanie zatrudnienia w organizacjach. 1h

W4- Techniki rekrutacji i selekcji. 1h

W5- Proces adaptacji społeczno-zawodowej pracowników 1h

W6- Szkolenie i doskonalenie w zzl 1h

W 7- Funkcje ocen pracowniczych. 1h

W8- Przywództwo i proces kierowania w organizacji 1h

W9- Motywowanie materialne i niematerialne w organizacji. 1h

W10- Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 1h

W12- Klimat i kultura organizacyjna w firmach . 1h

W13–Konflikty i zarządzanie konfliktem w organizacji. 1h

W15- Podsumowanie wykładów z zarządzania zasobami ludzkimi. Egzamin pisemny. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica, kreda, mazaki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Katarzyna Zadros 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)