Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-ZZL-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Krzysztof Niewiadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Krzysztof Niewiadomski, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystycznych

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami, narzędziami i funkcjami w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii.

3. Student potrafi opracować wybrane procesy zarządzania

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,Warszawa 2008.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2011.

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

4. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

5. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystycznych

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami, narzędziami i funkcjami w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii.

3. Student potrafi opracować wybrane procesy zarządzania

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,Warszawa 2008.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2011.

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

4. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

5. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystycznych

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami, narzędziami i funkcjami w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii.

3. Student potrafi opracować wybrane procesy zarządzania

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,Warszawa 2008.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2011.

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

4. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

5. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystycznych

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami, narzędziami i funkcjami w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii.

3. Student potrafi opracować wybrane procesy zarządzania

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,Warszawa 2008.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2011.

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

4. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

5. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)