Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa WZ-Z-D1-PP-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019;

2. Anna Bazan-Bulanda, Prawne aspekty nieruchomości w zarządzaniu organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

3. Anna Bazan-Bulanda, Osoby fizyczne- podmioty prawa niezbędne w każdej organizacji w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

4. Anna Bazan-Bulanda, Przedawnienie roszczeń i jego skutki dla zarządzania organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Zdzisław Muras, Podstawy prawa, C.H.Beck 2017;

2. Podstawy prawa dla ekonomistów, red. nauk. Bogusława Gnela.(Seria Akademicka), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU1. Student identyfikuje źródła i gałęzie prawa.

EU2. Student charakteryzuje podmioty stosunków prawnych w obrębie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

EU3. Student wykazuje się wiedzą o czynnościach prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

EU4. Student klasyfikuje przedmioty stosunków prawnych w zakresie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Praca w grupach

F2. Aktywność i zadania do rozwiązania na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Zaliczenie pisemne wykładu.

Zakres tematów:

C1. Zajęcia wprowadzające-omówienie efektów uczenia się i zasad zaliczenia ćwiczeń. Przedstawienie literatury przedmiotu. 1

C2.-3. Zasady interpretacji przepisów prawa. 2

C4.-5. Rola i źródła orzecznictwa sądowego.

2

C6.-8. Przyporządkowanie podstawy prawnej i orzecznictwa do stanów faktycznych- praca w grupach. 3

C9.-11. Opracowywanie rozwiązań kazusów w grupach 3

C12.-13. Samodzielne opracowywanie rozwiązań kazusów 2

C14.-15. Kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie zajęć ćwiczeniowych 2

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny.

2. Podręczniki, skrypty.

3. Akty prawne z orzecznictwem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:15 - 12:00, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - Budynek B, sala 211-Z
Agata Przewoźna-Krzemińska 39/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 413
Agata Przewoźna-Krzemińska 35/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)