Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-PP-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury i źródeł prawa.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa i jego funkcjonowania.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

Literatura:

1. Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019;

2. Anna Bazan-Bulanda, Prawne aspekty nieruchomości w zarządzaniu organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

3. Anna Bazan-Bulanda, Osoby fizyczne- podmioty prawa niezbędne w każdej organizacji w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

4. Anna Bazan-Bulanda, Przedawnienie roszczeń i jego skutki dla zarządzania organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Zdzisław Muras, Podstawy prawa, C.H.Beck 2017;

2. Podstawy prawa dla ekonomistów, red. nauk. Bogusława Gnela.(Seria Akademicka), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury i źródeł prawa.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa i jego funkcjonowania.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

Literatura:

1. Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019;

2. Anna Bazan-Bulanda, Prawne aspekty nieruchomości w zarządzaniu organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

3. Anna Bazan-Bulanda, Osoby fizyczne- podmioty prawa niezbędne w każdej organizacji w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

4. Anna Bazan-Bulanda, Przedawnienie roszczeń i jego skutki dla zarządzania organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Zdzisław Muras, Podstawy prawa, C.H.Beck 2017;

2. Podstawy prawa dla ekonomistów, red. nauk. Bogusława Gnela.(Seria Akademicka), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)