Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i modelowanie procesów obróbki plastycznej WIM-MBM-D2-AMP-AP-02
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 – student posiada wiedzę z zakresu teorii procesów obróbki plastycznej, zna tendencje i kierunki rozwoju obróbki plastycznej,

EU 2 – student zna i rozumie pojęcia związane z modelowaniem i symulacją komputerową wybranych procesów wytwarzania,

Metody i kryteria oceniania:

P2. – pozytywna ocena z opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - test sprawdzający wiedzą

Zakres tematów:

W 1 – Stan naprężenia. Tensor naprężenia. Niezmienniki stanu naprężenia. Naprężenia główne. Koło Mohra. Gwiazda naprężeń. Równania różniczkowe równowagi.

W 2 – Stan odkształcenia. Tensor odkształcenia. Niezmienniki stanu odkształcenia. Koło Mohra. Gwiazda odkształceń. Prędkość odkształcenia.

W 3 – Stan sprężysty. Związki między naprężeniem a odkształceniem. Energia odkształcenia sprężystego.

W 4 – Wytężenie odkształcanego metalu. Wybrane hipotezy wytężeniowe. Wykresy stanów mechanicznych.

W 5 – Stan plastyczny. Krzywa płynięcia materiału. Miary odkształcenia plastycznego. Hipotezy umocnienia. Związki między naprężeniem a odkształceniem w zakresie dużych odkształceń, Praca odkształcenia plastycznego.

W 6 – Tarcie w obróbce plastycznej. Modele tarcia w analizie procesów obróbki plastycznej. Metody wykorzystywane do oceny tarcia. Tarcie w typowych procesach obróbki plastycznej.

W 7 – Mechanizm plastycznego odkształcenia metali. Rozdzielanie odkształcanego metalu. Złom kruchy. Złom plastyczny

W 8 – Metoda energetyczna. Swobodne spęczanie walca. Przepychanie pasma. Wyciskanie współbieżne i przeciwbieżne.

W 9 – Metoda równań różniczkowych równowagi. Spęczanie swobodne bloku o przekroju prostokątnym. Kucie w matrycach otwartych. Analiza stanu

naprężenia i odkształcenia w procesie tłoczenia blach.

W 10 – Metoda linii poślizgu i charakterystyk. Własności linii poślizgu. Prędkość płynięcia. Spęczanie.

W 11 – Smarowanie hydrodynamiczne w wybranych procesach obróbki plastycznej. Walcowanie. Tłoczenie.

W 12, 13 – Zastosowanie metody elementów skończonych w modelowaniu procesów obróbki plastycznej.

W 14 – Modelowanie z wykorzystaniem MES. Kucie swobodne na gorąco.

W 15 – Modelowanie z wykorzystaniem MES. Wytłaczanie swobodne.

Metody dydaktyczne:

1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 60-KTA
Wojciech Więckowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)