Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-PPT-AP-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC I
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 sem. MBM spec. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

C1. Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych na obrabiarki CNC.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami programowania wieloosiowych obrabiarek CNC.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności opracowania procesów technologicznych wybranych części maszyn na obrabiarki CNC.

Wymagania wstępne

1. Wiedza z zakresu obróbki skrawania, narzędzi skrawających oraz projektowania procesów technologicznych.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu obrabiarek CNC.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej.

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Pełny opis:

Sposoby mocowania przedmiotów obrabianych na tokarkach i centrach tokarskich. Uproszczony schemat ideowy dwuosiowej tokarki sterowanej numerycznie. Schemat ideowy serwonapędu z prędkościowym i położeniowym sprzężeniem zwrotnym. Możliwości technologiczne tokarek i wieloosiowych center tokarskich CNC. Możliwości technologiczne frezarek i wieloosiowych center frezerskich CNC. Zasady wyznaczania i sposoby opisywania osi sterowanych numerycznie w obrabiarkach CNC, przykłady. Zespoły funkcjonalne w obrabiarkach CNC. Cechy współczesnych tokarek CNC i tokarskich centrów obróbczych. Zmiany poglądów dotyczących technologiczności konstrukcji ze względu na zastosowanie centrów obróbczych CNC. Charakterystyka obróbki HSC i HPC i przykłady ich zastosowania. Czym powinny charakteryzować się nowoczesne obrabiarki. Wady i zalety obrabiarek o strukturze zamkniętej (w porównaniu z obrabiarkami o konwencjonalnej kinematyce). Przykłady zastosowania maszyn o zamkniętej strukturze kinematycznej. Klasyfikacja napędów głównych w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych. Wymagania techniczne zespołów wrzecionowych. Charakterystyka i sposoby łożyskowania wrzecion i elektrowrzecion. charakterystyka interpolatorów.

Charakterystyka cyfrowych układów napędowych ( porównanie serwonapędem analogowym). Architektura i charakterystyka systemów DNC. Charakterystyka narzędzi skrawających dla obrabiarek i centrów obróbkowych CNC. Metody nadzoru i diagnostyki narzędzi. Nadzorowanie i diagnostyka procesu produkcji. Zespoły poddawane nadzorowaniu i diagnostyce w obrabiarce.

Literatura:

1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2009.

2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008.

3. Kosmol J. i inni: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.

4. Grzesik W. i inni: Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006.

5. Nikiel G.: Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2004.

6. Habrat W.: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2003.

7. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 2000.

8. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1998.

9. Pritschow: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

10. Instrukcje programowania i obsługi obrabiarek CNC.

11. Dokumentacja frezarki CBKO FYS 16NM i tokarki CBKO OSA 20 L.

12. Dokumentacja symulatora MTS dla toczenia i frezowania CNC.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych na obrabiarki CNC,

Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu programowania wieloosiowych obrabiarek CNC,

Student potrafi opracować ramowy proces technologiczny wybranych części maszyn na obrabiarki CNC,

Student potrafi przygotować pełną dokumentację technologiczną obróbki wybranych części maszyn na obrabiarki CNC .

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2013-02-18 - 2013-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Godziny kontaktowe z prowadzącym - 15W, 15L, 15P

Konsultacje - 5h

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 23,5h

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 15h

Wykonanie projektów(czas poza zajęciami projektowymi) - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 26.5h

Razem - 125h

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego - 2.12

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych - 2.2

Sumaryczna liczba ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Marek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Marek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)