Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC I WIM-MBM-D2-PPT-AP-01
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

Zakres tematów:

L 1 – Zasady bezpieczeństwa pracy na obrabiarkach wieloosiowych CNC.

L 2 – Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania

L 3 – Obsługa pulpitu, wprowadzanie danych, uruchamianie programu, symulacja

L 4 – Uzbrojenie obrabiarki w zakresie obróbki tokarskiej i frezarskiej

L 5 - Określanie punktów zerowych maszyny i przedmiotu obrabianego

L 6 – Diagnostyka obrabiarki, określanie i ustawianie narzędzi

L 7 - Możliwości technologiczne obrabiarek CNC

L 8,9 – Możliwości technologiczne i podstawy programowania tokarki i frezarki

L 10,11 – Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbkowych

L 12,13 – Programowanie z zastosowaniem wspomagania zorientowanego warsztatowo WOP. Programowanie obróbki elementów o skomplikowanych kształtach.

L 14,15 – Programowanie z zastosowaniem systemów CAD/CAM.

Metody dydaktyczne:

1. – ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń

2. - stanowiska do ćwiczeń wyposażone w maszyny i narzędzia

3. – przyrządy pomiarowe

4. – tablice, narzędzia, katalogi narzędziowe

5. – sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Paszta 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)