Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca przejściowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-Z1-PPR-AP-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca przejściowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca przejściowa

Tematem pracy przejściowej jest rozwiązanie zadania w formie projektu konstrukcyjnego lub technologicznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza w zakresie mechaniki, rodzaju i wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych

i narzędziowych.

2. Wiedza w zakresie podstawowych rodzajów i możliwości technologicznych obrabiarek

i narzędzi, doboru warunków obróbki.

3. Znajomość podstaw projektowania procesów technologicznych typowych części maszynowych oraz podstaw konstruowania części maszynowej, narzędzi, przyrządów, itp.

4. Umiejętność korzystania norm, katalogów, dokumentacji techniczno-ruchowych, itp.

Pełny opis:

Zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie studiowania przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalności do rozwiązywania zagadnień związanych z technologią wykonania oraz konstrukcją maszyn i urządzeń w formie projektu o charakterze konstrukcyjnym lub technologicznym.

Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania podstawowych profesjonalnych programów wspomagających projektowanie.

Literatura:

1. Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. PWN Warszawa, 1994

2. Feld M.: Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W–wa 2000.

3. J. Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa, 2000.

4. Instrukcje programowania i obsługi maszyn numerycznych.

5. Katalogi narzędziowe firm produkujących narzędzia.

6. Praca zbiorowa red. Kosmol J.: Techniki wytwarzania – Obrobka wiórowa i ścierna.OWPŚ,

Gliwice 2002.

7. Mikulczyński T.: Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 2006

8. Honczarenko J.: Elastyczne systemy wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT,

Warszawa 2000

9. Winkler T. „Komputerowy zapis konstrukcji”. WNT Warszawa 1997.

10. Weiss Z. i inni „Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM” Wydawnictwo

Politechniki Poznańskiej 1996.

11. J. Barczyk, A. Rydzewski „Konstrukcja, sterowanie i badanie chwytaków z napędem

elektrycznym” Pr. Zb. Pod red. C. Zielińskiego i T Zielińskiego. Warszawa, Oficyna Wyd. PW 1997

12. Morecki A., Knapczyk J. (red.): Podstawy robotyki, WNT, Warszawa 1999

13. Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT Warszawa 2002.

14. Praca zbiorowa pod red. A. Moreckiego „Podstawy robotyki – Teoria i elementy manipulatorów i

robotów” WNT Warszawa 1999.

15. Miecielica M., Wiśniewski W. „Komputerowe wspomaganie projektowania procesów

technologicznych w praktyce”. Wydawnictwo „Mikom” Warszawa 2005.

16. Przybylski L. „Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami” Wydawnictwo

Politechniki Krakowskiej. Kraków 1999.

17. Przybylski W., Deja M. „Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn podstawy i

zastosowanie”. WNT Warszawa 2007.

18. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M. „Programowanie obrabiarek NC/CNC”. WNT Warszawa

2006.

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada wiedzę w zakresie obrabiarek i urządzeń, stosowanych narzędzi i materiałów w rozwiązywaniu zadań inżynierskich metodami obróbki ubytkowej

EK 2 – potrafi opracować proces technologiczny dla prostej, określonej klasy części maszynowej z doborem warunków i parametrów obróbki oraz dokumentacją technologiczna przy wykorzystaniu technik komputerowych, potrafi wykonać projekt konstrukcyjny prostego urządzenia mechanicznego spełniającego zadaną funkcję łącznie z wykonaniem dokumentacji technicznej przy wykorzystaniu technik komputerowych

EK 3 – umie ocenić przydatność metod wytwarzania i narzędzi do praktycznego zastosowania określonego zadania inżynierskiego

Metody i kryteria oceniania:

F1. – regularne uczestnictwo na zajęciach projektowych

F2. – konsultowanie postępów pracy z prowadzącym zajęcia

P1.– ocena złożonej przez studenta w formie pisemnej pracy projektowej uwzględniająca treść merytoryczną, twórczy wkład studenta i stronę graficzną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachowiak
Prowadzący grup: Tomasz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Czech-Dudek
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)