Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PD 1 Etyka biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-P1dWEB-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PD 1 Etyka biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty do wyboru na 2 sem.
WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów.

Pełny opis:

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Klimek J. (2013), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin,

4

Warszawa.

2. Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.

3. Skiba Ł.(2017), Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, [w:]

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Randak-Jezierska M. (2011), Znaczenie umiejętności zarządzania sobą dla zdrowia menedżera i organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 2.

Literatura uzupełniająca:

1.Kietliński K. Oleksyn T., Reyes V. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów.

Pełny opis:

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Klimek J. (2013), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin,

4

Warszawa.

2. Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.

3. Skiba Ł.(2017), Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, [w:]

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

4. Randak-Jezierska M. (2011), Znaczenie umiejętności zarządzania sobą dla zdrowia menedżera i organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 2.

Literatura uzupełniająca:

1.Kietliński K. Oleksyn T., Reyes V. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów

Pełny opis:

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Klimek J. (2013), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.

Gasparski W. (red.) (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.

Skiba Ł.(2017), Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Randak-Jezierska M. (2011), Znaczenie umiejętności zarządzania sobą dla zdrowia menedżera i organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 2.

Literatura uzupełniająca

Kietliński K. Oleksyn T., Reyes V. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów

Pełny opis:

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Klimek J.: Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2013.

Skiba Ł.: Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Randak-Jezierska M.: Znaczenie umiejętności zarządzania sobą dla zdrowia menedżera i organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 2, 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów

Pełny opis:

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Klimek J.: Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2013.

Skiba Ł.: Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Randak-Jezierska M.: Znaczenie umiejętności zarządzania sobą dla zdrowia menedżera i organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 2, 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów

Pełny opis:

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Klimek J.: Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2013.

Skiba Ł.: Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Randak-Jezierska M.: Znaczenie umiejętności zarządzania sobą dla zdrowia menedżera i organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 2, 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)