Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-PIS-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia i socjologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Kwiatek A., Skiba M., Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) E. Robak, S. Skolik

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Kwiatek A., Skiba M., Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) E. Robak, S. Skolik

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Agata Przewoźna-Krzemińska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Kwiatek A., Skiba M., Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) E. Robak, S. Skolik

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce i istocie społecznej.

Student ma ogólną wiedzę nt. funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów

.

Literatura:

Literatura podstawowa

Aronson E.: Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2017.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Psychospołeczne aspekty w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Chrapek E., Skolik S.: Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Gerrig R., Zimbardo P.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.

Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Sztompka P.: Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2012.

Kukowska K., Skolik S. (red.): Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Bsoul-Kopowska M.: Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy członków grup dyspozycyjnych, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Bsoul-Kopowska M.: Zarządzanie rozwojem pracownika w grupach dyspozycyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Tom1, nr 25, Częstochowa 2017.

Tomczyk Ł., Klimczuk A.: Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015.

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

Schroeder R.: Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018. https://oapen.org/search?identifier=641519.

Kwiatek A., Skiba M.: Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S., Chrapek E., Kukowska K., Skolik S. (red.), 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce i istocie społecznej.

Student ma ogólną wiedzę nt. funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów

.

Literatura:

Literatura podstawowa

Aronson E.: Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2017.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Psychospołeczne aspekty w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Chrapek E., Skolik S.: Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Gerrig R., Zimbardo P.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.

Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Sztompka P.: Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2012.

Kukowska K., Skolik S. (red.): Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Bsoul-Kopowska M.: Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy członków grup dyspozycyjnych, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Bsoul-Kopowska M.: Zarządzanie rozwojem pracownika w grupach dyspozycyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Tom1, nr 25, Częstochowa 2017.

Tomczyk Ł., Klimczuk A.: Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015.

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

Schroeder R.: Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018. https://oapen.org/search?identifier=641519.

Kwiatek A., Skiba M.: Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S., Chrapek E., Kukowska K., Skolik S. (red.), 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce i istocie społecznej.

Student ma ogólną wiedzę nt. funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów

.

Literatura:

Literatura podstawowa

Aronson E.: Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2017.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Psychospołeczne aspekty w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Chrapek E., Skolik S.: Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Gerrig R., Zimbardo P.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.

Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Sztompka P.: Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2012.

Kukowska K., Skolik S. (red.): Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Bsoul-Kopowska M.: Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy członków grup dyspozycyjnych, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Bsoul-Kopowska M.: Zarządzanie rozwojem pracownika w grupach dyspozycyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Tom1, nr 25, Częstochowa 2017.

Tomczyk Ł., Klimczuk A.: Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015.

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

Schroeder R.: Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018. https://oapen.org/search?identifier=641519.

Kwiatek A., Skiba M.: Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S., Chrapek E., Kukowska K., Skolik S. (red.), 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)