Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-ZO-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska, Krzysztof Mielczarek
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań ludzkich (pracowniczych) w organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość ogólnych zagadnień z obszaru socjologii, psychologii i podstaw zarządzania

Literatura:

1. Bylok F. , Robak E. : Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. Wyd. PCz. Częstochowa 2009

2. Hofstede G. : Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

3. Penc J. : Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2011

4. Robbins S.P , Judge T.: Zachowania w organizacji, PWE Warszawa 2011.

5. Gros U.: Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. Wyd. PWN, Warszawa 2012 .

6. Kmiotek K., Piecuch T. : Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady. Wyd. Difin ,2012

7. Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań ludzkich (pracowniczych) w organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi używać podstawowych pojęć opisujących i wyjaśniających rzeczywistość społeczną.

2. Student posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i analizowania tekstów.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w strukturach społecznych i udziału w procesach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M. (red.), Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2018.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. WPCz, Częstochowa 2009.

3. Gros U., Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. PWN, Warszawa 2012 .

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000.

5. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady, Difin, 2012.

6. Penc J., Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

7. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca **:

1. Kukowska K., Ewolucyjne ujęcie współdziałania w relacjach społecznych, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) Robak E., Skolik S., WWZPCz, Częstochowa 2016.

2. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2017.

3. Skolik S., Kukowska K. (red.), Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Ewa Nieroba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań ludzkich (pracowniczych) w organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi używać podstawowych pojęć opisujących i wyjaśniających rzeczywistość społeczną.

2. Student posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i analizowania tekstów.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w strukturach społecznych i udziału w procesach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M. (red.), Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2018.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. WPCz, Częstochowa 2009.

3. Gros U., Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. PWN, Warszawa 2012 .

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000.

5. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady, Difin, 2012.

6. Penc J., Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

7. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca **:

1. Kukowska K., Ewolucyjne ujęcie współdziałania w relacjach społecznych, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) Robak E., Skolik S., WWZPCz, Częstochowa 2016.

2. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2017.

3. Skolik S., Kukowska K. (red.), Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań ludzkich (pracowniczych) w organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi używać podstawowych pojęć opisujących i wyjaśniających rzeczywistość społeczną.

2. Student posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i analizowania tekstów.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w strukturach społecznych i udziału w procesach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M. (red.), Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2018.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. WPCz, Częstochowa 2009.

3. Gros U., Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. PWN, Warszawa 2012 .

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000.

5. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady, Difin, 2012.

6. Penc J., Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

7. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca **:

1. Kukowska K., Ewolucyjne ujęcie współdziałania w relacjach społecznych, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) Robak E., Skolik S., WWZPCz, Częstochowa 2016.

2. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2017.

3. Skolik S., Kukowska K. (red.), Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań pracowniczych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i potrafi używać podstawowe pojęcia opisujące i wyjaśniające rzeczywistość społeczną.

Student posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i analizowania tekstów.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w strukturach społecznych i udziału w procesach społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M. (red.), Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2018.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. WPCz, Częstochowa 2009.

3. Gros U., Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. PWN, Warszawa 2012 .

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000.

5. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady, Difin, 2012.

6. Penc J., Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

7. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca **:

1. Kukowska K., Ewolucyjne ujęcie współdziałania w relacjach społecznych, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) Robak E., Skolik S., WWZPCz, Częstochowa 2016.

2. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2017.

3. Skolik S., Kukowska K. (red.), Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań pracowniczych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i potrafi używać podstawowe pojęcia opisujące i wyjaśniające rzeczywistość społeczną.

Student posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i analizowania tekstów.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w strukturach społecznych i udziału w procesach społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M. (red.), Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2018.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. WPCz, Częstochowa 2009.

3. Gros U., Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. PWN, Warszawa 2012 .

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000.

5. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady, Difin, 2012.

6. Penc J., Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

7. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca **:

1. Kukowska K., Ewolucyjne ujęcie współdziałania w relacjach społecznych, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) Robak E., Skolik S., WWZPCz, Częstochowa 2016.

2. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2017.

3. Skolik S., Kukowska K. (red.), Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty i prawidłowości zachowań pracowniczych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji.

C2. Wykształcenie umiejętności i przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania wybranych problemów z obszarów interakcji i dysfunkcji w ramach organizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna i potrafi używać podstawowe pojęcia opisujące i wyjaśniające rzeczywistość społeczną.

Student posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i analizowania tekstów.

Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w strukturach społecznych i udziału w procesach społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa *:

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M. (red.), Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2018.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. WPCz, Częstochowa 2009.

3. Gros U., Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. PWN, Warszawa 2012 .

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000.

5. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady, Difin, 2012.

6. Penc J., Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

7. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca **:

1. Kukowska K., Ewolucyjne ujęcie współdziałania w relacjach społecznych, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.) Robak E., Skolik S., WWZPCz, Częstochowa 2016.

2. Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2017.

3. Skolik S., Kukowska K. (red.), Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)