Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniques of negotiation and mediation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D2-TE-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniques of negotiation and mediation
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 3 sem BHP D2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński, Krzysztof Mielczarek
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

PURPOSE OF THE SUBJECT

C1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the contract negotiation

C2. Presentation and discussion of basic styles and principles of negotiations in the frame of Harvard Negotiation Project

Pełny opis: (tylko po angielsku)

REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCIES

1. The student has knowledge in the scope of base of negotiation

2. The student has knowledge in the scope of base of interpersonal communications 3. The student has basic knowledge concerning group behavior.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki

Częstochowskiej 2009.

4. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

PURPOSE OF THE SUBJECT

C1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the contract negotiation

C2. Presentation and discussion of basic styles and principles of negotiations in the frame of Harvard Negotiation Project

Pełny opis: (tylko po angielsku)

REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCIES

1. The student has knowledge in the scope of base of negotiation

2. The student has knowledge in the scope of base of interpersonal communications 3. The student has basic knowledge concerning group behavior.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki

Częstochowskiej 2009.

4. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

PURPOSE OF THE SUBJECT

C1. Presentation and discussion of basic definitions, issues and problems of the contract negotiation

C2. Presentation and discussion of basic styles and principles of negotiations in the frame of Harvard Negotiation Project

Pełny opis: (tylko po angielsku)

REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCIES

1. The student has knowledge in the scope of base of negotiation

2. The student has knowledge in the scope of base of interpersonal communications 3. The student has basic knowledge concerning group behavior.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki

Częstochowskiej 2009.

4. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Knop
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Presenting and describing contract negotiation and mediation principles.

C2. Presentation and elaboration negotiation styles according to the Harvard Model.

Pełny opis:

1. Student has knowledge in the Scope of principles of psychology.

2. Student has knowledge in the Scope of principles of interpersonal communication.

3. Student has knowledge in the Scope of group dynamic.

Literatura:

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. Fisher, R. and Ury W. Getting to Yes, https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf

4. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2009.

5. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)