Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie spekulatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D2-PS-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie spekulatywne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie założeń projektowania spekulatywnego.

C2. Omówienie nurtów związanych z projektowaniem spekulatywnym.

C3. Wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania zasad projektowania spekulatywnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu projektowania.

2. Student potrafi wykonać ogólny projekt wizualny przedmiotu z wykorzystaniem wybranej przez siebie techniki (rysunek, grafika 2D/3D, makieta).

3. Student potrafi pracować samodzielnie i w grupie, potrafi wyrażać opinie w sposób konstruktywny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anthony Dunne, Fiona Raby, Speculative everything. Design, fiction and social dreaming, MIT press, Cambridge MA, 2013.

2. Marta Flisykowska, Design for the future, ASP w Gdańsku, Gdańsk 2019

http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/design-for-the-future-br-marta-flisykowska, 2012.

3. Paweł Hess (red.) Foresight obywatelski, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. SpeculativeEdu (Speculative Design – Educational Resource Toolkit) https://speculativeedu.eu/.

2. Repozytorium GitHub z materiałami https://github.com/speculativeedu/The-SpeculativeEdu-Online-Repository.

3. Human-Centered Design (Design Kit) https://www.designkit.org/methods

4. Michio Kaku, Wizje, Prószyński i s-ka, Warszawa 2000.

5. Jerzy Szacki, Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000

6. Maciej Sobociński, Marka w fantastyce – wybrane zagadnienia, (w:) Dąsal M., Migoń-Sasuła J.,

Sasuła Ł. (red.), Częstochowskie rozważania o literaturze, historii i fantastyce, Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki Salt Lake City, Częstochowa 2017

https://www.researchgate.net/publication/320211612_Marka_w_fantastyce_-

_wybrane_zagadnienia.

Notka dla mnie do kopiowania:

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie założeń projektowania spekulatywnego.

C2. Omówienie nurtów związanych z projektowaniem spekulatywnym.

C3. Wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania zasad projektowania spekulatywnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu projektowania.

2. Student potrafi wykonać ogólny projekt wizualny przedmiotu z wykorzystaniem wybranej przez siebie techniki (rysunek, grafika 2D/3D, makieta).

3. Student potrafi pracować samodzielnie i w grupie, potrafi wyrażać opinie w sposób konstruktywny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anthony Dunne, Fiona Raby, Speculative everything. Design, fiction and social dreaming, MIT press, Cambridge MA, 2013.

2. Marta Flisykowska, Design for the future, ASP w Gdańsku, Gdańsk 2019

http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/design-for-the-future-br-marta-flisykowska, 2012.

3. Paweł Hess (red.) Foresight obywatelski, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. SpeculativeEdu (Speculative Design – Educational Resource Toolkit) https://speculativeedu.eu/.

2. Repozytorium GitHub z materiałami https://github.com/speculativeedu/The-SpeculativeEdu-Online-Repository.

3. Human-Centered Design (Design Kit) https://www.designkit.org/methods

4. Michio Kaku, Wizje, Prószyński i s-ka, Warszawa 2000.

5. Jerzy Szacki, Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000

6. Maciej Sobociński, Marka w fantastyce – wybrane zagadnienia, (w:) Dąsal M., Migoń-Sasuła J.,

Sasuła Ł. (red.), Częstochowskie rozważania o literaturze, historii i fantastyce, Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki Salt Lake City, Częstochowa 2017

https://www.researchgate.net/publication/320211612_Marka_w_fantastyce_-

_wybrane_zagadnienia.

Notka dla mnie do kopiowania:

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)