Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-PSY-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Krzyżowska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy.

2. Umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak – Jezierska M., Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, [w:] Żywiołek J., Babicz W. (red.), Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2016, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Randak – Jezierska M., Chrapek E., Addiction to Work as a Mental Health Problem, [w:] F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichobłaziński (red.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Godollo 2014.

4. Chrapek E., Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w:] Klimecka - Tatar D., Pacana A. (red.), Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Krzyżowska
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Ewelina Krzyżowska, Łukasz Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat biologii i fizjologii człowieka.

2. Student odczuwa potrzebę doskonalenia własnej wiedzy.

3. Student posiada umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2.Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2.Chrapek E., Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w:] Klimecka - Tatar D., Pacana A. (red.), Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 2016.

3.Randak – Jezierska M., Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, [w:] Żywiołek J., Babicz W. (red.), Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2016, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa 2016.

4.Randak – Jezierska M., Chrapek E., Addiction to Work as a Mental Health Problem, [w:] F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichobłaziński (red.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Godollo 2014.

5.Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka, t. 1-2, Gdańsk 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Krzyżowska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Katarzyna Kukowska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat biologii i fizjologii człowieka.

2. Student odczuwa potrzebę doskonalenia własnej wiedzy.

3. Student posiada umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2.Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2.Chrapek E., Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w:] Klimecka - Tatar D., Pacana A. (red.), Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 2016.

3.Randak – Jezierska M., Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, [w:] Żywiołek J., Babicz W. (red.), Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2016, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa 2016.

4.Randak – Jezierska M., Chrapek E., Addiction to Work as a Mental Health Problem, [w:] F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichobłaziński (red.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Godollo 2014.

5.Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka, t. 1-2, Gdańsk 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Krawczyk, Ewelina Krzyżowska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat biologii i fizjologii człowieka.

2. Student odczuwa potrzebę doskonalenia własnej wiedzy.

3. Student posiada umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2.Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2.Chrapek E., Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w:] Klimecka - Tatar D., Pacana A. (red.), Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 2016.

3.Randak – Jezierska M., Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, [w:] Żywiołek J., Babicz W. (red.), Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2016, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa 2016.

4.Randak – Jezierska M., Chrapek E., Addiction to Work as a Mental Health Problem, [w:] F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichobłaziński (red.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Godollo 2014.

5.Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka, t. 1-2, Gdańsk 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)