Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PD 4.1. Globalne zarządzanie łańcuchem dostaw (j.ang.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-PDGZA-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PD 4.1. Globalne zarządzanie łańcuchem dostaw (j.ang.)
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe - Logistyka II stopień, sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

1. Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

2. Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

3. Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot, Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

1. Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

2. Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

3. Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

1. Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

2. Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

3. Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

1. Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

2. Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

3. Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

1. Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

2. Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

3. Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Determinanty rozwoju globalnego zarządzania łańcuchami dostaw.

C2. Specyfika globalnych łańcuchów dostaw i ich otoczenia.

C3. Analiza procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw.

C4. Koncepcja lean management w łańcuchach dostaw.

C5. Analiza ryzyka w globalnych łańcuchu dostaw.

C6. Zarządzanie relacjami w globalnym łańcuchu dostaw.

C7. Analiza przypadków międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna pojęcie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Student poprawnie wskazuje na globalne zmiany gospodarcze.

3. Student wie czym są koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty całkowite.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciesielski M.,Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009r.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002r.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE,Warszawa 2010r., Wydanie II zmienione

Literatura uzupełniająca:

Gołembska E.,Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r., wydanie IV

Kiperska-Moroń D.,Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010r., Wydanie V

Łupicka-Szudrowicz A.,Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004r.

Kot S., Ślusarczyk B, Aspects of Logistics in Biomass Supply for Energy Production, III Central European Conference on Logistics (CECOL 2012), Trnava, Słowacja (28 do 30 listopada 2012 r.), Applied Mechanics and Materials Vol.309, 2013.

Czasopisma:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

„Logistyka”

„Eurologistics”

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)