Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-ANFIN-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.PMSP
WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Izabela Petryczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rybak
Prowadzący grup: Anna Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rybak
Prowadzący grup: Anna Rybak, Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studenta z istotą i celem analizy finansowej, z zagadnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz z wykorzystaniem metod analizy w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie do samodzielnego dokonania analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prawidłowego wnioskowania w ramach przeprowadzonych analiz.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz podstaw zarządzania.

2. Student zna podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

3. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

5. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2017.

2. Skoczylas W., praca zbiorowa: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

3. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

4. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Marina, Wrocław 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

6. Gołębiowski G., Analiza finansowa przedsięiorsta, Difin, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studenta z istotą i celem analizy finansowej, z zagadnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz z wykorzystaniem metod analizy w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie do samodzielnego dokonania analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prawidłowego wnioskowania w ramach przeprowadzonych analiz.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz podstaw zarządzania.

2. Student zna podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

3. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

5. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2017.

2. Skoczylas W., praca zbiorowa: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

3. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

4. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Marina, Wrocław 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

6. Gołębiowski G., Analiza finansowa przedsięiorsta, Difin, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studenta z istotą i celem analizy finansowej, z zagadnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz z wykorzystaniem metod analizy w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie do samodzielnego dokonania analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prawidłowego wnioskowania w ramach przeprowadzonych analiz.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz podstaw zarządzania.

2. Student zna podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

3. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

5. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2017.

2. Skoczylas W., praca zbiorowa: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

3. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

4. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Marina, Wrocław 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

6. Gołębiowski G., Analiza finansowa przedsięiorsta, Difin, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studenta z istotą i celem analizy finansowej, z zagadnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz z wykorzystaniem metod analizy w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie do samodzielnego dokonania analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prawidłowego wnioskowania w ramach przeprowadzonych analiz.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz podstaw zarządzania.

2. Student zna podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

3. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

5. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2017.

2. Skoczylas W., praca zbiorowa: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

3. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

4. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Marina, Wrocław 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

6. Gołębiowski G., Analiza finansowa przedsięiorsta, Difin, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studenta z istotą i celem analizy finansowej, z zagadnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz z wykorzystaniem metod analizy w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie do samodzielnego dokonania analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prawidłowego wnioskowania w ramach przeprowadzonych analiz.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz podstaw zarządzania.

2. Student zna podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

3. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

5. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2017.

2. Skoczylas W., praca zbiorowa: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

3. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

4. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Marina, Wrocław 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

6. Gołębiowski G., Analiza finansowa przedsięiorsta, Difin, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)