Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-MAK-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ przedmioty obowiązkowe sem.1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lemańska-Majdzik
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych.

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk

makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

4. Skibiński A., Sipa M., Labour Force of the Visegrád Group Countries in the Context of Demographic Changes - Selected Aspects, 6th International Conference on Management, Finance & Entrepreneurship, Turcja, Istanbul 2015, s. 111-120.

5. Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Biniek-Poskart
Prowadzący grup: Anna Biniek-Poskart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych.

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk

makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

4. Skibiński A., Sipa M., Labour Force of the Visegrád Group Countries in the Context of Demographic Changes - Selected Aspects, 6th International Conference on Management, Finance & Entrepreneurship, Turcja, Istanbul 2015, s. 111-120.

5. Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Padlowska, Anna Poskart, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych.

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk

makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

4. Skibiński A., Sipa M., Labour Force of the Visegrád Group Countries in the Context of Demographic Changes - Selected Aspects, 6th International Conference on Management, Finance & Entrepreneurship, Turcja, Istanbul 2015, s. 111-120.

5. Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych.

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk

makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

4. Skibiński A., Sipa M., Labour Force of the Visegrád Group Countries in the Context of Demographic Changes - Selected Aspects, 6th International Conference on Management, Finance & Entrepreneurship, Turcja, Istanbul 2015, s. 111-120.

5. Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)