Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-AJB-D1-TNM-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacji i mediacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem. Angielski Język Biznesu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami negocjacji kontraktowych.

C2. Przedstawienie i omówienie stylów i zasad negocjacji według modelu harwardzkiego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii.

2. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw komunikacji międzyludzkiej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów grupowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Wykład

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji i mediacji 2h

W2- Typologia stylów negocjacji 2h

W 3- Komunikacja w negocjacjach 4h

W4- Typologia konfliktów według Christophera Moore’a 2h

W5- Trudne sytuacje negocjacyjne 4h

W6- Omówienie zjawiska Framingu w negocjacji 1h

W7- Omówienie etapów negocjacji kontraktowych 2h

W8 – Typologia taktyk negocjacyjnych. 3h

W9 – Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach 2h

W10 – Przygotowanie arkusza negocjacji 2h

W11 – Proces mediacji i rola mediatora. Mediacje w miejscu pracy 3h

W12 - Omówienie zasad mediacji zorientowanych na proces i wyniki 3h

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

4. L. Cichobłaziński, Negocjacje jako proces wywierania wpływu i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, [w:] Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami negocjacji kontraktowych.

C2. Przedstawienie i omówienie stylów i zasad negocjacji według modelu harwardzkiego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii.

2. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw komunikacji międzyludzkiej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów grupowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Wykład

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji i mediacji 2h

W2- Typologia stylów negocjacji 2h

W 3- Komunikacja w negocjacjach i mediacjach 4h

W4- Typologia konfliktów według Christophera Moore’a. Rozwiązywanie konfliktów 3h

W5- Trudne sytuacje negocjacyjne 2h

W6- Omówienie zjawiska framingu 1h

W7- Omówienie etapów negocjacji kontraktowych 2h

W8 – Typologia taktyk negocjacyjnych. 4h

W9 – Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach 1h

W10 – Przygotowanie arkusza negocjacji 2h

W11 -. Zasady, przebieg i rodzaje mediacji 4h

W12 - Rola mediatora. Właściwości osobiste mediatora 3h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016.

3. L. Cichobłaziński, Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami negocjacji kontraktowych.

C2. Przedstawienie i omówienie stylów i zasad negocjacji według modelu harwardzkiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii.

2. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw komunikacji międzyludzkiej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów grupowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016.

3. L. Cichobłaziński, Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami negocjacji kontraktowych.

C2. Przedstawienie i omówienie stylów i zasad negocjacji według modelu harwardzkiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii.

2. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw komunikacji międzyludzkiej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów grupowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016.

3. L. Cichobłaziński, Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami negocjacji kontraktowych.

C2. Przedstawienie i omówienie stylów i zasad negocjacji według modelu harwardzkiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii.

2. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw komunikacji międzyludzkiej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów grupowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016.

3. L. Cichobłaziński, Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami negocjacji kontraktowych.

C2. Przedstawienie i omówienie stylów i zasad negocjacji według modelu harwardzkiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii.

2. Student posiada wiedzę z zakresu podstaw komunikacji międzyludzkiej.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów grupowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016.

3. L. Cichobłaziński, Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)