Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne we współczesnym przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-ZSwWP-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne we współczesnym przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności z zakresu analizy, planowania, implementacji i kontroli realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności odnajdywania i porządkowania informacji strategicznej w otoczeniu oraz zastosowanie w praktyce metody analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, przeprowadzenie analizy otoczenia konkurencyjnego i zbudowania wielowariantowych scenariusze stanu makrootoczenia, wyznaczenie optymalnej trajektorii strategicznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania.

3. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania rozwojem przedsiębiorstwa w długim okresie.

4. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

5. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

6. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017,

2. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

3. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010.

4. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

5. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.

6. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

7. Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwie. Otoczenie a strategia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

8. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

9. Nowodziński P., Strategy of Sustainable Development at EZO's. A Case Study, Challenges in Contemporary Management (red.) LEMAŃSKA-MAJDZIK Anna, TOMSKI Piotr, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

10. Nowodziński P., Choosen Issues Affecting Company's Strategy in Competitive Environment. Theoretical Findings, Managing a Business - Strategic Management. Monograph. Ed. DejanErić, Helena Kościelniak, Paweł Nowodziński, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2011.

11. E. Kempa Wybrane aspekty strategii firm rodzinnych działających w turbulentnym otoczeniu, W: Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania, T.2 (red.) K. Olejniczak-Szuster. R. Królik, WWZPCz., Częstochowa 2018.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.