Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-PI-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski II
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 7 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 7 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Sokołowski
Prowadzący grup: Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wrzalik
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dudek
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego zarządzania projektem, w tym zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi, tworzenia harmonogramu przedsięwzięcia, określania kosztów i sporządzania raportów.

C2. Rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania czasu i zadań wybranego przedsięwzięcia za pomocą programu MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu logistyki.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, potrafi wyjaśnić na czym polega proces projektowania.

3. Student potrafi pracować samodzielnie konstruując własny projekt na podstawie zdobytej wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dudek
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego zarządzania projektem, w tym zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi, tworzenia harmonogramu przedsięwzięcia, określania kosztów i sporządzania raportów.

C2. Rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania czasu i zadań wybranego przedsięwzięcia za pomocą programu MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu logistyki.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, potrafi wyjaśnić na czym polega proces projektowania.

3. Student potrafi pracować samodzielnie konstruując własny projekt na podstawie zdobytej wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dudek
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego zarządzania projektem, w tym zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi, tworzenia harmonogramu przedsięwzięcia, określania kosztów i sporządzania raportów.

C2. Rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania czasu i zadań wybranego przedsięwzięcia za pomocą programu MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu logistyki.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, potrafi wyjaśnić na czym polega proces projektowania.

3. Student potrafi pracować samodzielnie konstruując własny projekt na podstawie zdobytej wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dudek
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego zarządzania projektem, w tym zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi, tworzenia harmonogramu przedsięwzięcia, określania kosztów i sporządzania raportów.

C2. Rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania czasu i zadań wybranego przedsięwzięcia za pomocą programu MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu logistyki.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, potrafi wyjaśnić na czym polega proces projektowania.

3. Student potrafi pracować samodzielnie konstruując własny projekt na podstawie zdobytej wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wrzalik
Prowadzący grup: Robert Kucęba, Artur Wrzalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego zarządzania projektem, w tym zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi, tworzenia harmonogramu przedsięwzięcia, określania kosztów i sporządzania raportów.

C2. Rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania czasu i zadań wybranego przedsięwzięcia za pomocą programu MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu logistyki.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, potrafi wyjaśnić na czym polega proces projektowania.

3. Student potrafi pracować samodzielnie konstruując własny projekt na podstawie zdobytej wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z możliwościami efektywnego zarządzania projektem, w tym zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi, tworzenia harmonogramu przedsięwzięcia, określania kosztów i sporządzania raportów.

C2. Rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania czasu i zadań wybranego przedsięwzięcia za pomocą programu MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu logistyki.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, potrafi wyjaśnić na czym polega proces projektowania.

3. Student potrafi pracować samodzielnie konstruując własny projekt na podstawie zdobytej wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)