Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-PwZ-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu psychologii

zarządzania.

C2. Przedstawienie i omówienie psychospołecznych uwarunkowań zachowań człowieka w kontekście zarządzania oraz funkcjonowania w organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zagadnień psychologicznych zwłaszcza podstawowej charakterystyki zachowań człowieka w sytuacji pracy.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych określających funkcjonowanie organizacji oraz człowieka w organizacji.

3. Student posiada ogólną wiedza na temat funkcjonowania grup społecznych, norm i zjawisk zachodzących w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. G. Bartkowiak (2010), Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wyd. UEP, Poznań.

2. N. Chmiel (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.

3. E. Kowalczyk (2014), Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa.

4. Z. Ratajczak (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

5. E. Robak (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania

Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. A.M. Zawadzka (red.) (2021), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan–Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. A. Bazan–Bulanda, E. Robak (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we

współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

3.E. Chrapek (2011), Wybrane uwarunkowania osobowościowe zarządzania konfliktem w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 3, s .98-107.

4. E. Chrapek (2014), Charakterystyka konsekwencji uzależnienia od pracy z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej oraz społecznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 15, s.57-64.

5. E. Chrapek (2016), Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w] D. Klimecka-Tatar, A. Pacana (red.) Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

6. E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian

we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska, Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu psychologii

zarządzania.

C2. Przedstawienie i omówienie psychospołecznych uwarunkowań zachowań człowieka w kontekście zarządzania oraz funkcjonowania w organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zagadnień psychologicznych zwłaszcza podstawowej charakterystyki zachowań człowieka w sytuacji pracy.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych określających funkcjonowanie organizacji oraz człowieka w organizacji.

3. Student posiada ogólną wiedza na temat funkcjonowania grup społecznych, norm i zjawisk zachodzących w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. G. Bartkowiak (2010), Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wyd. UEP, Poznań.

2. N. Chmiel (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.

3. E. Kowalczyk (2014), Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa.

4. Z. Ratajczak (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

5. E. Robak (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania

Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. A.M. Zawadzka (red.) (2021), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan–Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. A. Bazan–Bulanda, E. Robak (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we

współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

3.E. Chrapek (2011), Wybrane uwarunkowania osobowościowe zarządzania konfliktem w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 3, s .98-107.

4. E. Chrapek (2014), Charakterystyka konsekwencji uzależnienia od pracy z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej oraz społecznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 15, s.57-64.

5. E. Chrapek (2016), Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w] D. Klimecka-Tatar, A. Pacana (red.) Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

6. E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian

we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu psychologii

zarządzania.

C2. Przedstawienie i omówienie psychospołecznych uwarunkowań zachowań człowieka w kontekście zarządzania oraz funkcjonowania w organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zagadnień psychologicznych zwłaszcza podstawowej charakterystyki zachowań człowieka w sytuacji pracy.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz warunków społeczno – kulturowych określających funkcjonowanie organizacji oraz człowieka w organizacji.

3. Student posiada ogólną wiedza na temat funkcjonowania grup społecznych, norm i zjawisk zachodzących w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. G. Bartkowiak (2010), Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wyd. UEP, Poznań.

2. N. Chmiel (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.

3. E. Kowalczyk (2014), Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa.

4. Z. Ratajczak (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

5. E. Robak (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania

Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. A.M. Zawadzka (red.) (2021), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan–Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. A. Bazan–Bulanda, E. Robak (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we

współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

3.E. Chrapek (2011), Wybrane uwarunkowania osobowościowe zarządzania konfliktem w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 3, s .98-107.

4. E. Chrapek (2014), Charakterystyka konsekwencji uzależnienia od pracy z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej oraz społecznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 15, s.57-64.

5. E. Chrapek (2016), Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w] D. Klimecka-Tatar, A. Pacana (red.) Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

6. E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian

we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)