Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-Z1-FIZ-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka II
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. Zarządzanie Jakością i Produkcją
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Bartłomiej Jeż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności pomiaru oraz analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Umiejętność sporządzania pisemnych raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. J. Orear: Fizyka, cz. 1 i 2, WNT, Warszawa, 1995

2. Cz. Bobrowski: Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa, 1995

3. J. Lech: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej, Wyd. Polit. Częstochow., 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Szczepan Szczeniowski: Fizyka doświadczalna, tom 1-6

2. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa, 2003.

3, C. Suplee: Fizyka XX wieku, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Rzącki
Prowadzący grup: Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności pomiaru oraz analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Umiejętność sporządzania pisemnych raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. J. Lech: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej, Wyd. Polit. Częstochow., 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa, 2003.

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Olszewski
Prowadzący grup: Jacek Olszewski, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności pomiaru oraz analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Umiejętność sporządzania pisemnych raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. J. Lech: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej, Wyd. Polit. Częstochow., 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa, 2003.

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Olszewski
Prowadzący grup: Jacek Olszewski, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności pomiaru oraz analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Umiejętność sporządzania pisemnych raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. J. Lech: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej, Wyd. Polit. Częstochow., 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa, 2003.

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i uporządkowanie zjawisk fizycznych i praw rządzących tymi zjawiskami.

C2. Zrozumienie praw fizyki w świecie nowoczesnych technologii.

C3. Opanowanie przez studentów umiejętności pomiaru oraz analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość podstawowych praw fizyki.

2. Wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Umiejętność sporządzania pisemnych raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2015

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN, Warszawa, 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 2005

4. S.J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, “Fizyka dla szkół wyższych” Tom1-3, OpenStax Polska, 2018. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkoł-wyższych-polska

5. J. Lech: Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej, Wyd. Polit. Częstochow., 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Wysłocki J. „Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów: wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2004

2. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa, 2003.

3. Dziliński K., Wysłocki J., „Fizyczne podstawy właściwości wybranych materiałów krystalicznych, amorficznych i molekularnych: FIZYKA 2013”, Wydaw. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, 2013.

4. Wysłocki J., „Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu: magnetyzm w Polsce - hipoteza domen magnetycznych - magnesy ze stali”, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)