Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy [WIM-MAT-D2-RYPRA-03] Semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rynek pracy [WIM-MAT-D2-RYPRA-03]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Prowadzący: Agata Przewoźna-Krzemińska
Literatura:

1.Czasopismo Benefit 2018

2.Kodeks Pracy (aktualizowany)

3.Raport Wskaźniki HR 2018 SEDLAK&1. Szaban J. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa, Difin, 2013.

4. Pocztowski A., W górę, to jedyna droga. Poradnik rozwoju zawodowego dla studentów, UE, Kraków 2013.

5. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach,

Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

6. Rynek pracy. Biuletyn informacyjny Urzędu Pracy w Katowicach.

7. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

8. Bogaj A., Kwiatkowski S., Szkoła, a rynek pracy. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006.

9. Jarmołowicz W., Przemiany na współczesnym rynku pracy, FM, Poznań 2008.

Zakres tematów:

wYKŁADY:

W 1 – Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z przedmiotem rynek pracy.

W 2 – Przedstawienie istoty funkcjonowania współczesnego rynku pracy i jego dynamiki. Charakterystyka podaży i popytu na pracę.

W 3 – Zmiany w popycie na pracę. Zawody i kompetencje przyszłości a automatyzacja.

W 4, 5 – Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. Istota bezrobocia, jego rodzaje i wielorakie skutki. Osoby aktywne i bierne zawodowo. Współczynnik aktywności zawodowej. Uwarunkowania posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W 6 – Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy. Instytucje rynku pracy.

W 7 – Rekrutacja pracowników. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna – zalety i wady. Metody rekrutacji zewnętrznej.

W 8– Selekcja kandydatów do pracy. Kryteria selekcji, procedura i metody. Dokumenty aplikacyjne: C V, list motywacyjny. Testy selekcyjne. Assesment center.

W 9, 10 – Rozmowa kwalifikacyjna. Metody i etapy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania dotyczące edukacji, doświadczeń zawodowych, motywacji i planów zawodowych kandydata.

W 11 – Kompetencje współczesnego pracownika. Znaczenie kompetencji społecznych na rynku pracy.

W 12 – Osobowościowe uwarunkowania a podejmowanie aktywności zawodowej.

W 13 – Temperament i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy i adaptację społeczno - zawodową.

W 14 – Kariera zawodowa a zachowania przedsiębiorcze.

W – 15 Podsumowanie przedstawionej problematyki na temat funkcjonowania rynku pracy.

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C 1 – Zajęcia wprowadzające. Omówienie sposobu organizacji pracy i warunków zaliczenia przedmiotu. Dyskusja dotycząca podstawowych pojęć dotyczących rynku pracy.

C 2 – Dyskusja dotycząca wartościowania pracy ludzkiej na współczesnym rynku pracy. Znaczenie profesjonalizmu i zachowań przedsiębiorczych.

C 3 – Dyskusja dotycząca zmian na rynku pracy i przewidywań w zakresie zapotrzebowania na pracę.

C 4, 5, 6 – Prezentacje studentów w Power Point, jako wprowadzenie do dyskusji nad: sytuacją na rynku pracy w Polsce i stanem bezrobocia w odniesieniu do innych krajów, a także z uwzględnieniem podziału na województwa, powiaty i różne kategorie społeczno – zawodowe bezrobotnych.

C 7 – Dyskusja na temat funkcjonowania pokolenia Y na rynku pracy i jego oczekiwań. Specyfika rekrutacji pokolenia Y.

C 8 – Przedstawienie sposobów redagowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, aplikacja on-line). Błędy w dokumentach aplikacyjnych.

C 9, 10 – Przykłady rozmów kwalifikacyjnych. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi pytaniami. Przykłady savoir – vivre podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Najczęściej popełniane błędy w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

C – 11 Dyskusja na temat kompetencji społecznych i ich wykorzystania na rynku pracy.

C – 12, 13 Analiza własnych predyspozycji osobowościowych w odniesieniu do procesu aktywnego poruszania się po rynku pracy w oparciu o indywidualny profil kompetencyjny.

C 14 – Dyskusja na temat zarządzania swoją karierą zawodową i planowania kariery.

C 15 – Sprawdzenie wiedzy poprzez kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE, PRZYKŁADY CASE STUDY,

Metody i kryteria oceniania:

F1. – Zadania przygotowywane w ramach zajęć.

F2. – Prezentacja w Power Point na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.

F3. – Przygotowanie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

P1. – Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

Uwagi:

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

1. dr Elżbieta Robak elżbieta.robak@wz.pcz.pl

2. dr Agata Przewoźna-Krzemińska agata.przewozna-krzeminska@wz.pcz.pl

3. dr Maja Skiba maja.skiba@wz.pcz.pl

1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku są umieszczane na stronie Wydziału www.wimii.pcz.pl oraz na stronach podanych studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu.

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu, znajdują się także na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)