Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing WZ-BHP-Z1-MAR-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-BHP-Z1-35-KRK - KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 3,5-letnie studia niestacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-BHP-Z1-35-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 3,5-letnie studia niestacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019/2020Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)