Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-MAR-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula, Krzysztof Ratman
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu.

C2.Wykształcenie u studentów podstawowej umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami

marketingu w praktyce gospodarczej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych.

2.Student posiada wiedzę na temat praw i mechanizmów kształtujących współczesne rynki.

3.Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania.

4.Student orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

3. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu.

C2.Wykształcenie u studentów podstawowej umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami

marketingu w praktyce gospodarczej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych.

2.Student posiada wiedzę na temat praw i mechanizmów kształtujących współczesne rynki.

3.Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania.

4.Student orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

3. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu.

C2.Wykształcenie u studentów podstawowej umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami marketingu w praktyce gospodarczej

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych.

Student posiada wiedzę na temat praw i mechanizmów kształtujących współczesne rynki.

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania.

Student orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej na świecie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca

Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu.

C2.Wykształcenie u studentów podstawowej umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami marketingu w praktyce gospodarczej

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych.

Student posiada wiedzę na temat praw i mechanizmów kształtujących współczesne rynki.

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania.

Student orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej na świecie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca

Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu.

C2.Wykształcenie u studentów podstawowej umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami marketingu w praktyce gospodarczej

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych.

Student posiada wiedzę na temat praw i mechanizmów kształtujących współczesne rynki.

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania.

Student orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej na świecie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca

Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu.

C2.Wykształcenie u studentów podstawowej umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami marketingu w praktyce gospodarczej

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych.

Student posiada wiedzę na temat praw i mechanizmów kształtujących współczesne rynki.

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania.

Student orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej na świecie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca

Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)