Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami E WZ-DZP-D2-NIwZP-03
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-DZP-D2-2-PRK - Design i zarządzanie projektami, stacjonarne II st. mgr, 2-letnie, PRK

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-DZP-D2-2-PRK
Design i zarządzanie projektami, stacjonarne II st. mgr, 2-letnie, PRK
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2022/2023Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)