Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka biznesu sem. 5 WZ-FIL-D1-Eb-05
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-FIL-D1-3 - Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., filologia
WZ-FIL-D1-3-KRK - KRK-Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., filologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-FIL-D1-3
Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., filologia
WZ-FIL-D1-3-KRK
KRK-Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., filologia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2010/2011Z - 2015/2016L)
2
(2016/2017Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)