Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia WZ-FR-Z1-Soc-01
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-FR-Z1-30-KRK - KRK-Finanse i Rachunkowość, 3-letnie studia niestacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-FR-Z1-30-KRK
KRK-Finanse i Rachunkowość, 3-letnie studia niestacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2014/2015Z - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)