Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o organizacji WZ-Z-D1-NOORG-02
Reguły punktacji przedmiotu

WZ-Z-D1-30-KRK - KRK-stacjonarne I stopnia licencjackie 3 lata, zarządzanie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WZ-Z-D1-30-KRK
KRK-stacjonarne I stopnia licencjackie 3 lata, zarządzanie
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2014/2015L - 2022/2023Z)
2
(2022/2023L - ...)
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)