Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe 7 sem. MBM APWiR niestacj. I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki)

Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe 7 sem. MBM APWiR niestacj. I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2015/2016Z - Semestr zimowy 2015/2016
2016/2017Z - Semestr zimowy 2016/2017
2017/2018Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018/2019Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019/2020Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020/2021Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021/2022Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022/2023Z - Semestr zimowy 2022/2023
2024/2025Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2015/2016Z 2016/2017Z 2017/2018Z 2018/2019Z 2019/2020Z 2020/2021Z 2021/2022Z 2022/2023Z 2024/2025Z
WIM-MBM-Z1-APR-AP-07 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1. Zapoznanie studentów z budową chwytaków i narzędzi robotów

C2. Nabycie przez studentów umiejętności doboru i projektowania chwytaków

C3. Zapoznanie studentów z zastosowaniem robotów w różnych obszarach wytwarzania

C4. Zapoznanie studentów z systemami programowania robotów i nabycie przez nich umiejętności programowania robotów

Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-BJS-AP-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

C1. Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu współczesnej metrologii realizowanej przy zastosowaniu współczesnego sprzętu komputerowego.

C2. Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw działania i obsługi współczesnego sprzętu pomiarowego, w szczególności współrzędnościowych maszyn pomiarowych i sprzętu do pomiaru parametrów stereometrii warstwy wierzchniej.

C3. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie podstaw programowania współczesnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych

C4. Uzyskanie wiedzy na temat systemu badań jakości wyrobów oraz wymagań stawianych wyrobom technicznym.

C5. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie doboru metod oceny jakości wyrobów technicznych.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-HPS-AP-07 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem elementów układów hydraulicznych i pneumatycznych.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie sterowania tymi układami.

C3. Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do projektowania systemów automatyzacji produkcji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Wiedza z zakresu podstaw budowy maszyn i mechaniki płynów

2.Znajomośćzasadbezpieczeństwapracyprzyużytkowaniumaszyniurządzeńtechnologicznych

3.Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych

4.Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji

i dokumentacji technicznej

5.Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6.Umiejętności pracy samodzielnej i w zespole

7.Umiejętność prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych opracowań

Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-CAM-AP-07 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-PMP-AP-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/2016
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu modelowania i symulacji komputerowej.

C2. Przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw metody elementów skończonych.

C3. Zapoznanie studentów z możliwościami stosowania metody elementów skończonych

w modelowaniu procesów wytwarzania.

C4. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji symulacji komputerowej typowego procesu technologicznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zagadnień z zakresu algebry, mechaniki, wytrzymałości materiałów i inżynierii wytwarzania.

2. Podstawowe umiejętności w obsłudze komputerów.

3. Umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-PTO-AP-07 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Projekt - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-PCA-AP-07
Programowanie CAM (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-PP-AP-07 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie doboru i projektowania

wybranych procesów obróbki plastycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu materiałoznawstwa i organizacji procesów wytwarzania.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technologicznych.

3. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z norm i dokumentacji technicznych.

5. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

6. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-SD-AP-07 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CEL PRZEDMIOTU

C1. Nabycie przez studentów umiejętności przygotowania i redagowania pracy dyplomowej inżynierskiej.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami korzystania ze źródeł informacji i podstawami ochrony własności intelektualnej.

C3. Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
WIM-MBM-Z1-WBN-AP-07 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z typologią oraz zasadami i metodami prowadzenia badań naukowych.

Przygotowanie do prowadzenia pracy badawczej oraz opracowania i prezentacji jej wyników.

Strona przedmiotu
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)