Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o organizacji WZ-Z-D1-NOORG-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Smoląg K., Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

2. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Smoląg K., Kulej-Dudek E., Działania małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Kiełtyka L., Smoląg K., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1. Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji oraz scharakteryzować podstawowe rodzaje organizacji sklasyfikowane pod kątem wybranych kryteriów

EU2. Student wymienia zasoby materialne i niematerialne organizacji oraz wskazuje różnice występujące pomiędzy nimi

EU3. Student identyfikuje i charakteryzuje współczesne modele funkcjonowania organizacji

EU4. Student potrafi przedstawić i praktycznie wykorzystać wybrane metody organizowania przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe.

F2. Aktywność na zajęciach.

P1. Kolokwium zaliczeniowe.

Zakres tematów:

C1. Zajęcia wprowadzające do problematyki, zasady wykonywania ćwiczeń, podział na podzespoły 1

C2-C4. Wizja, misja i cele organizacji 3

C5-C6. Zasoby w organizacji 2

C7-C8. Wybrane formy organizacji przedsięwzięć 2

C9-C11. Tworzenie i przekształcanie organizacji 3

C12-C14. Współczesne modele organizacji 3

C15. Kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie zajęć ćwiczeniowych 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Tablica, kreda, markery

2. Podręczniki i skrypty.

3. Sprzęt audiowizualny.

4. Platforma e-learningowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, sala 011
Klaudia Smoląg, Aneta Celoch 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 14:15 - 15:00, sala 312
Klaudia Smoląg, Aneta Celoch 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)