Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość i zarządzanie własną działalnością gospodarczą WZ-DZP-D1-PIZ-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007.

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005.

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EU 1: Student posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU 2: Student potrafi określić elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU 3: Student nabywa umiejętność identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P2. Egzamin w formie testu

EU 1:

(nst) Student nie posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

(dst) Student posiada w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

(db) Student poprawnie interpretuje posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

(bdb) Student interpretuje ze zrozumieniem i umie zastosować posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU 2:

(nst) Student nie potrafi określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

(dst) Student w stopniu podstawowym umie określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

(db) Student poprawnie interpretuje oraz umie określić i zastosować elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

(bdb) Student interpretuje ze zrozumieniem i potrafi podać przykłady oraz zastosować elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU 3:

(nst) Student nie nabywa umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

(dst) Student nabywa w stopniu podstawowym umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

(db) Student poprawnie interpretuje umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

(bdb) Student interpretuje ze zrozumieniem oraz potrafi wymienić czynniki identyfikujące problemy w związku z rozwojem własnej firmy.

Zakres tematów:

W1- Rola przedsiębiorczości. Przesłanki i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw. 2h

W2- Człowiek w procesie przedsiębiorczości. Wzajemne relacje między przedsiębiorczością a zarządzaniem. 2h

W3- Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu działalności gospodarczej. Negocjacje. 2h

W4- Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych. 2h

W5- Znaczenie planowania w działalności gospodarczej. 2h

W6- Biznesplan. Analiza SWOT jako metoda określenia możliwości rozwoju firmy. 2h

W7- Źródła finansowania działalności gospodarczej – przegląd możliwości. 2h

W8- Praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej. Wady i zalety prowadzenia własnej firmy. 2h

W9- Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. 2h

W10- Programy i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 2h

W11- Rola przewodzenia w osiąganiu celów działalności gospodarczej. 2h

W12- Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. 2h

W13- Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw. 2h

W14- Inwestycje jako sposób realizacji rozwoju firmy. 2h

W15- Społeczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt audiowizualny,

2. Podręczniki i skrypty, kserokopie,

3. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rozpondek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)