Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość i zarządzanie własną działalnością gospodarczą WZ-DZP-D1-PIZ-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007.

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005.

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EU 1: Student posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU 2: Student potrafi określić elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU 3: Student nabywa umiejętność identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Rozwiązania zadań

P1. Kolokwium w formie testu

EU 1:

(nst) Student nie posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

(dst) Student posiada w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

(db) Student poprawnie interpretuje posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

(bdb) Student interpretuje ze zrozumieniem i umie zastosować posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU 2:

(nst) Student nie potrafi określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

(dst) Student w stopniu podstawowym umie określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

(db) Student poprawnie interpretuje oraz umie określić i zastosować elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

(bdb) Student interpretuje ze zrozumieniem i potrafi podać przykłady oraz zastosować elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU 3:

(nst) Student nie nabywa umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

(dst) Student nabywa w stopniu podstawowym umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

(db) Student poprawnie interpretuje umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

(bdb) Student interpretuje ze zrozumieniem oraz potrafi wymienić czynniki identyfikujące problemy w związku z rozwojem własnej firmy.

Zakres tematów:

Ć1- Przedsiębiorczość a innowacyjność. 2h

Ć2- Zachowania przedsiębiorcze człowieka. 2h

Ć3- Rola negocjacji w prowadzeniu działalności gospodarczej. 2h

Ć4- Przedsiębiorstwo – istota i cele przedsiębiorstwa rynkowego. 2h

Ć5- Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. 2h

Ć6- Biznesplan jako kryterium możliwości założenia i rozwoju firmy. 2h

Ć7- Źródła finansowania wydatków związanych z utworzeniem i rozwojem firmy. 2h

Ć8- Procedura zakładania działalności gospodarczej. 2h

Ć9- Wybór lokalizacji działalności gospodarczej. 2h

Ć10- Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników. 2h

Ć11- Znaczenie marketingu w prowadzeniu działalności gospodarczej. 2h

Ć12- Analiza rynku i konkurencji firmy. 2h

Ć13- Ć14 - Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 4h

Ć15- Podsumowanie ćwiczeń. Sprawdzenie wiadomości. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt audiowizualny,

2. Podręczniki i skrypty, kserokopie,

3. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rozpondek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)