Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca przejściowa I WIM-MBM-D2-PPR-AP-02
Projekt (PROJ) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1. Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. PWN Warszawa, 1994

2. Feld M.: Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W–wa 2000.

3. J. Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa, 2000.

4. Instrukcje programowania i obsługi maszyn numerycznych.

5. Katalogi narzędziowe firm produkujących narzędzia.

6. Praca zbiorowa red. Kosmol J.: Techniki wytwarzania – Obróbka wiórowa i ścierna. OWPŚ, Gliwice 2002.

7. Mikulczyński T.: Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 2006

8. Honczarenko J.: Elastyczne systemy wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000

9. Winkler T. „Komputerowy zapis konstrukcji”. WNT Warszawa 1997.

10. Weiss Z. i inni „Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1996.

11. J. Barczyk, A. Rydzewski „Konstrukcja, sterowanie i badanie chwytaków z napędem elektrycznym” Pr. Zb. Pod red. C. Zielińskiego i T Zielińskiego. Warszawa, Oficyna Wyd. PW 1997

12. Morecki A., Knapczyk J. (red.): Podstawy robotyki, WNT, Warszawa 1999

13. Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT Warszawa 2002.

14. Praca zbiorowa pod red. A. Moreckiego „Podstawy robotyki – Teoria i elementy manipulatorów i robotów” WNT Warszawa 1999.

15. Miecielica M., Wiśniewski W. „Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w praktyce”. Wydawnictwo „Mikom” Warszawa 2005.

16. Przybylski L. „Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami” Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 1999.

17. Przybylski W., Deja M. „Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn podstawy i zastosowanie”. WNT Warszawa 2007.

18. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M. „Programowanie obrabiarek NC/CNC”. WNT Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EU1 – ma wiedzę w zakresie projektowania technologicznego i konstrukcyjnego zna nowoczesne techniki wytwarzania, urządzenia, materiały obrabiane i narzędziowe stosowane w obróbce ubytkowej

EU2 – zna specjalistyczne oprogramowanie wspomagające prace inżynierskie.

EU3 – potrafi opracować koncepcję i wykonać projekt konstrukcyjno-technologiczny układu mechanicznego obejmujący analizę mechaniczną, projekt techniczny, system sterowania z symulacją pracy urządzenia

Metody i kryteria oceniania:

F1. – regularne uczestnictwo na zajęciach projektowych

F2. – konsultowanie postępów pracy z prowadzącym zajęcia

P1.– ocena złożonej przez studenta w formie pisemnej pracy projektowej uwzględniająca treść

merytoryczną, twórczy wkład studenta i stronę graficzną.

Zakres tematów:

Tematem pracy przejściowej jest rozwiązanie zadania w formie projektu konstrukcyjnego lub technologicznego.

P 1 – Przegląd literatury związany z tematem w zakresie: - analizy istniejących rozwiązań z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, - analizy stosowanych metod wytwarzania pod kątem możliwośc technologicznych obrabiarek i narzędzi

P 2 – Opracowanie wytycznych, danych do projektu

P 3 – - Zaprojektowanie konstrukcji prostego urządzenia, średnio skomplikowanego zespołu mechanicznego, układu sterującego, itp., z wykorzystaniem technik komputerowych wraz z doborem materiałów i opracowaniem dokumentacji konstrukcji - opracowanie procesu technologicznego wykonanie części maszynowej dla produkcji seryjnej lub wielkoseryjnej z doborem obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego (narzędzi, przyrządów, uchwytów) oraz doborem i obliczeniem poszczególnych operacji technologicznych

P 4 – - Wizualizacja zaprojektowanego urządzenia w programie 3D,

- opracowanie dokumentacji technologicznej z wykorzystaniem wspomagania

komputerowego

Metody dydaktyczne:

1. – literatura techniczna dotycząca projektowania konstrukcyjnego i technologii wytwarzania

2. – normy z zakresu rysunku technicznego, obrabiarek i narzędzi skrawających, warunków i

parametrów obróbki, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń, katalogi narzędzi

3. – przedmiotowe programy komputerowe wspomagające prace projektowe

4. – przedmiot jest realizowany w formie konsultacji. Student pod kierunkiem prowadzącego zajęcia

wykonuje samodzielnie pracę przejściową.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Paszta, Rafał Gołębski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)