Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty menedżerskie WZ-Z-D2-PDWM-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Efekty uczenia się:

EU1 - Student posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w grupie

EU2 – Student posiada wiedzę na temat asertywności

EU3 - Student zna efektywne i nieefektywne sposoby gospodarowania czasem oraz konsekwencje z tego wynikające

EU4 - Student posiada wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU1

2 – Student nie posiada wiedzy na temat procesów zachodzących w grupie

3 – Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów zachodzących w grupie

4 – Student posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w grupie oraz potrafi oprzeć ją na przykładach

5 – Student posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w grupie, potrafi oprzeć ją na przykładach, które umie zanalizować

EU2

2 – Student nie posiada wiedzy na temat asertywności

3 – Student posiada wybiórczą wiedzę na temat asertywności

4 – Student posiada wiedzę na temat asertywności oraz potrafi oprzeć ją na przykładach

5 - Student posiada wiedzę na temat asertywności, potrafi oprzeć ją na przykładach, które potrafi zanalizować

EU3

2 – Student nie posiada wiedzy na temat sposobów gospodarowania czasem

3 – Student posiada niepełną wiedzę na temat sposobów gospodarowania czasem

4 – Student posiada wiedzę na temat efektywnych i nieefektywnych sposobów gospodarowania czasem oraz konsekwencji, jakie z tego wynikają.

5 - Student posiada wiedzę na temat efektywnych i nieefektywnych sposobów gospodarowania czasem, a także wynikających z nich konsekwencjach, potrafi podać i przeanalizować ilustrujące wiedzę adekwatne przykłady

EU4

2 – Student nie posiada wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem

3 – Student posiada niepełną wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem

4 – Student posiada wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem, potrafi podać konkretne przykłady

5 - Student posiada wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem, oraz przeanalizować ilustrujące ją konkretne przykłady

Zakres tematów:

P 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1h

P 2-Integracja, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy. Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach. Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 2h

P 3-Role grupowe 1h

P 4-Komunikacja interpersonalna 1h

P 5-Zachowania asertywne 3h

P 6-Gospodarowanie czasem, znajomość własnych celów i priorytetów. Efektywne i nieefektywne sposoby gospodarowania czasem oraz konsekwencje z tego wynikające 3h

P 7-Strategie radzenia sobie ze stresem 2h

P 8-Kolokwium zaliczeniowe 1h

P 9–Wpisy zaliczeń 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica + kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)