Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty menedżerskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D2-PDWM-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty menedżerskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II st. sem.2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska, Małgorzata Sierpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

Ćwiczenia

1.Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej.1h

2.Integracja, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy. Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach. Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego.2h

3.Role grupowe.1h

4.Komunikacja interpersonalna.1h

5.Zachowania asertywne.3h

6.Gospodarowanie czasem, znajomość własnych celów i priorytetów. Efektywne i nieefektywne sposoby gospodarowania czasem oraz konsekwencje z tego wynikające.3h

7.Strategie radzenia sobie ze stresem.2h

8.Kolokwium zaliczeniowe.1h

9.Wpisy zaliczeń.1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

P 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1h

P 2-Integracja, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy. Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach. Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 2h

P 3-Role grupowe 1h

P 4-Komunikacja interpersonalna 1h

P 5-Zachowania asertywne 3h

P 6-Gospodarowanie czasem, znajomość własnych celów i priorytetów. Efektywne i nieefektywne sposoby gospodarowania czasem oraz konsekwencje z tego wynikające 3h

P 7-Strategie radzenia sobie ze stresem 2h

P 8-Kolokwium zaliczeniowe 1h

P 9–Wpisy zaliczeń 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

P 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1h

P 2-Integracja, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy. Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach. Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 2h

P 3-Role grupowe 1h

P 4-Komunikacja interpersonalna 1h

P 5-Zachowania asertywne 3h

P 6-Gospodarowanie czasem, znajomość własnych celów i priorytetów. Efektywne i nieefektywne sposoby gospodarowania czasem oraz konsekwencje z tego wynikające 3h

P 7-Strategie radzenia sobie ze stresem 2h

P 8-Kolokwium zaliczeniowe 1h

P 9–Wpisy zaliczeń 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się z ludźmi

C3. Doskonalenie zachowań asertywnych

C4. Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem

C5.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Król – Fijewska M., Fijewski P. (2013), Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Clayton M (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Edgard, Warszawa.

4. Kraczla M (2017), Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M. (2015), Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)