Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość i zarządzanie własną działalnością gospodarczą WZ-DZP-D1-PIZ-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

EU 1: Student posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU 2: Student potrafi określić elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU 3: Student nabywa umiejętność identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P2. Egzamin w formie testu

EU1:

2,0 - Student nie posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

3,0 - Student posiada w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

4,0 - Student poprawnie interpretuje posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

5,0 - Student interpretuje ze zrozumieniem i umie zastosować posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU2:

2,0 - Student nie potrafi określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

3,0 - Student w stopniu podstawowym umie określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

4,0 - Student poprawnie interpretuje oraz umie określić i zastosować elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

5,0 - Student interpretuje ze zrozumieniem i potrafi podać przykłady oraz zastosować elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU3:

2,0 - Student nie nabywa umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

3,0 - Student nabywa w stopniu podstawowym umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

4,0 - Student poprawnie interpretuje umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

5,0 - Student interpretuje ze zrozumieniem oraz potrafi wymienić czynniki identyfikujące problemy w związku z rozwojem własnej firmy.

Zakres tematów:

W1- Rola przedsiębiorczości. Przesłanki i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw. 2h

W2- Człowiek w procesie przedsiębiorczości. Wzajemne relacje między przedsiębiorczością a zarządzaniem. 2h

W3- Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu działalności gospodarczej. Negocjacje. 2h

W4- Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych. 2h

W5- Znaczenie planowania w działalności gospodarczej. 2h

W6- Biznesplan. Analiza SWOT jako metoda określenia możliwości rozwoju firmy. 2h

W7- Źródła finansowania działalności gospodarczej – przegląd możliwości. 2h

W8- Praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej. Wady i zalety prowadzenia własnej firmy. 2h

W9- Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. 2h

W10- Programy i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 2h

W11- Rola przewodzenia w osiąganiu celów działalności gospodarczej. 2h

W12- Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. 2h

W13- Formy współpracy i powiązań przedsiębiorstw. 2h

W14- Inwestycje jako sposób realizacji rozwoju firmy. 2h

W15- Społeczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej. 2h

Razem 30h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny,

2. Podręczniki i skrypty, kserokopie,

3. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 12:00, sala 216
Marzena Pytel-Kopczyńska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)