Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość i zarządzanie własną działalnością gospodarczą WZ-DZP-D1-PIZ-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1: Student posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU 2: Student potrafi określić elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU 3: Student nabywa umiejętność identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Rozwiązania zadań

P1. Kolokwium w formie testu

EU1:

2,0 - Student nie posiada wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

3,0 - Student posiada w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

4,0 - Student poprawnie interpretuje posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

5,0 - Student interpretuje ze zrozumieniem i umie zastosować posiadaną wiedzę z zakresu teorii i organizacji przedsiębiorczości oraz zarządzania w firmie.

EU2:

2,0 - Student nie potrafi określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

3,0 - Student w stopniu podstawowym umie określić elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

4,0 - Student poprawnie interpretuje oraz umie określić i zastosować elementów otoczenia determinujących rozwój własnej działalności gospodarczej.

5,0 - Student interpretuje ze zrozumieniem i potrafi podać przykłady oraz zastosować elementy otoczenia determinujące rozwój własnej działalności gospodarczej.

EU3:

2,0 - Student nie nabywa umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

3,0 - Student nabywa w stopniu podstawowym umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

4,0 - Student poprawnie interpretuje umiejętności identyfikacji i rozpoznawania problemów w związku z rozwojem własnej firmy.

5,0 - Student interpretuje ze zrozumieniem oraz potrafi wymienić czynniki identyfikujące problemy w związku z rozwojem własnej firmy.

Zakres tematów:

C1- Przedsiębiorczość a innowacyjność. 2h

C2- Zachowania przedsiębiorcze człowieka. 2h

C3- Rola negocjacji w prowadzeniu działalności gospodarczej. 2h

C4- Przedsiębiorstwo – istota i cele przedsiębiorstwa rynkowego. 2h

C5- Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. 2h

C6- Biznesplan jako kryterium możliwości założenia i rozwoju firmy. 2h

C7- Źródła finansowania wydatków związanych z utworzeniem i rozwojem firmy. 2h

C8- Procedura zakładania działalności gospodarczej. 2h

C9- Wybór lokalizacji działalności gospodarczej. 2h

C10- Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników. 2h

C11- Znaczenie marketingu w prowadzeniu działalności gospodarczej. 2h

C12- Analiza rynku i konkurencji firmy. 2h

C13-4 - Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 4h

C15- Podsumowanie ćwiczeń. Sprawdzenie wiadomości. 2h

Razem 30h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny,

2. Podręczniki i skrypty, kserokopie,

3. Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:15 - 13:00, sala WZ-6
Marzena Pytel-Kopczyńska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Aula
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)