Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo optyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D2-MO-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo optyczne
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://download.wip.pcz.pl/sylabusy/2019/FT/FT_drug_stop_stacjonarne/PDF/FT_S_II_PK_B_57_Materialoznawstwo-optyczne.pdf
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami optycznymi. Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać nazewnictwo i budowę materiałów optycznych, rodzaje i właściwości tych materiałów oraz znać podstawowe metody ich otrzymywania.

Opanowanie przez studentów procesu gromadzenia danych, ich przetwarzania, interpretacji i przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej

Pełny opis:

W1–Historia rozwoju technologii materiałów optycznych

W2 –Produkcja szkła

W3–Szkło optyczne

W4–Podstawy obróbki mechanicznej szkła

W5–Sklejanie elementów optycznych

W6–Powłoki cienkowarstwowe na elementach optycznych

W7–Kryształy optyczne

W8–Ciekłe kryształy

W9–Ceramika optyczna

W10-Tworzywa sztuczne. Materiały fotochromowe

Literatura:

1.A.Szwedowski„Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne: ogólne właściwości materiałów” WNT 1997

2.Z. Legun „Technologia materiałów optycznych” WNT 1982

3.A. Szwedowski „ Szkło optyczne i fotoniczne” WNT 2009

4.F. Ratajczak „Optyka ośrodków anizotropowych” PWN 1994

5.S. Kielich „Molekularna optyka nieliniowa” PWN 1977

Efekty uczenia się:

EU 1–Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów optycznych.

EU 2–Zna metody badań właściwości fizykochemicznych materiałów optycznych.

EU 3–Potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać, przekazywać i prezentować informacje.

EU 4–Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania i aktywności na wykładach

Ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gondro, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami optycznymi. Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać nazewnictwo i budowę materiałów optycznych, rodzaje i właściwości tych materiałów oraz znać podstawowe metody ich otrzymywania.

Opanowanie przez studentów procesu gromadzenia danych, ich przetwarzania, interpretacji i przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej

Pełny opis:

W1–Historia rozwoju technologii materiałów optycznych

W2 –Produkcja szkła

W3–Szkło optyczne

W4–Podstawy obróbki mechanicznej szkła

W5–Sklejanie elementów optycznych

W6–Powłoki cienkowarstwowe na elementach optycznych

W7–Kryształy optyczne

W8–Ciekłe kryształy

W9–Ceramika optyczna

W10-Tworzywa sztuczne. Materiały fotochromowe

Literatura:

1.A.Szwedowski„Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne: ogólne właściwości materiałów” WNT 1997

2.Z. Legun „Technologia materiałów optycznych” WNT 1982

3.A. Szwedowski „ Szkło optyczne i fotoniczne” WNT 2009

4.F. Ratajczak „Optyka ośrodków anizotropowych” PWN 1994

5.S. Kielich „Molekularna optyka nieliniowa” PWN 1977

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)