Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanizacja pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-HP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanizacja pracy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przednioty obowiązkowe 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie, omówienie i przyswojenie przez studentów teoretycznego i praktycznego znaczenia pojęcia humanizacji pracy

C2. Charakterystyka humanistycznego podejścia do organizacji i zarządzania środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypacje człowieka w procesie pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z podstaw organizacji i zarządzania.

2. Student potrafi używać zagadnień z związanych z procesem zarządzania.

3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesem pracy i jego etapami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie, omówienie i przyswojenie przez studentów teoretycznego i praktycznego znaczenia pojęcia humanizacji pracy

C2. Charakterystyka humanistycznego podejścia do organizacji i zarządzania środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypacje człowieka w procesie pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z podstaw organizacji i zarządzania.

2. Student potrafi używać zagadnień z związanych z procesem zarządzania.

3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesem pracy i jego etapami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska, Tomasz Odzimek, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie, omówienie i przyswojenie przez studentów teoretycznego i praktycznego znaczenia pojęcia humanizacji pracy

C2. Charakterystyka humanistycznego podejścia do organizacji i zarządzania środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypacje człowieka w procesie pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z podstaw organizacji i zarządzania.

2. Student potrafi używać zagadnień z związanych z procesem zarządzania.

3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesem pracy i jego etapami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie, omówienie i przyswojenie przez studentów teoretycznego i praktycznego znaczenia pojęcia humanizacji pracy

C2. Charakterystyka humanistycznego podejścia do organizacji i zarządzania środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypacje człowieka w procesie pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z podstaw organizacji i zarządzania.

2. Student potrafi używać zagadnień z związanych z procesem zarządzania.

3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesem pracy i jego etapami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie, omówienie i przyswojenie przez studentów teoretycznego i praktycznego znaczenia pojęcia humanizacji pracy

C2. Charakterystyka humanistycznego podejścia do organizacji i zarządzania środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypacje człowieka w procesie pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z podstaw organizacji i zarządzania.

2. Student potrafi używać zagadnień z związanych z procesem zarządzania.

3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesem pracy i jego etapami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wprowadzenie, omówienie i przyswojenie przez studentów teoretycznego i praktycznego znaczenia pojęcia humanizacji pracy

C2. Charakterystyka humanistycznego podejścia do organizacji i zarządzania środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypacje człowieka w procesie pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z podstaw organizacji i zarządzania.

2. Student potrafi używać zagadnień z związanych z procesem zarządzania.

3. Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesem pracy i jego etapami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)