Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MAN-D2-PM-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe MANAGEMENT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

COURSE PURPOSES

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER COMPETENCES

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Knowledge of management fundamentals

2. Skill of working out presentation in power point

3. Basic knowledge on structural funds of the European Union

4. Essential knowledge on public finances

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. McFenderson H.M. , Schiavo-Campo S., Public Management in Global Perspective, Routledge/Taylor & Francis Group, London/New York , 2015

2. Cichobłaziński L. , Local Public Management in the Model of Multi – Level Governance: Challanges and Opportunities, [In:] Human RecourceManagement s=and Corporate Competitiveness, EDited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay. Godolo,2012

3. Łukomska Szarek J., Włókna M. Theorethical Aspects of New Public Management, Oraldyn Fylym Zarsysy, No. 10 (46), 2012

4. Polish Journal of Management 2018, Wyd. PCz.

Supplementary literature:

1 New trends in management in the 21st Century, (eds) C. Illes, A. Dunay, A. Słocińska, Wyd. PCz, Czętochowa 2014.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EU1 - Student is able to describe differences and similarities between public management and management of private enterprise

EU2 - Student knows the essentials of strategic planning of public organizations and is able, on the fundamental level, to assess validity of the elements of development strategy of a given commune

EU3 Student recognizes significance and knows the instruments of economic development of communes/cities and is able to analyze validity of the implementation of economic development instruments in the specific commune

EU4 – Student knows in a very detailed manner chosen aspects concerning public tasks

Metody i kryteria oceniania:

Effect 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Głębocki
Prowadzący grup: Konrad Głębocki, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. Obtainment of knowledge base in the scope of public management

C2. Obtainment of skill of easier orientation in the detailed matters concerning realization of Public tasks

C3 Obtainment of chosen practical skills in the theme range of the subject

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Knowledge of management fundamentals

2. Skill of working out presentation in power point

3. Basic knowledge on structural funds of the European Union

4. Essential knowledge on public finances

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. McFenderson H.M. , Schiavo-Campo S., Public Management in Global Perspective, Routledge/Taylor & Francis Group, London/New York , 2015

2. Cichobłaziński L. , Local Public Management in the Model of Multi – Level Governance: Challanges and Opportunities, [In:] Human RecourceManagement s=and Corporate Competitiveness, EDited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay. Godolo,2012

3. Łukomska Szarek J., Włókna M. Theorethical Aspects of New Public Management, Oraldyn Fylym Zarsysy, No. 10 (46), 2012

4. Polish Journal of Management 2018, Wyd. PCz.

Supplementary literature:

1 New trends in management in the 21st Century, (eds) C. Illes, A. Dunay, A. Słocińska, Wyd. PCz, Czętochowa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Głębocki
Prowadzący grup: Konrad Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. Obtainment of knowledge base in the scope of public management

C2. Obtainment of skill of easier orientation in the detailed matters concerning realization of Public tasks

C3 Obtainment of chosen practical skills in the theme range of the subject

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Knowledge of management fundamentals

2. Skill of working out presentation in power point

3. Basic knowledge on structural funds of the European Union

4. Essential knowledge on public finances

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. McFenderson H.M. , Schiavo-Campo S., Public Management in Global Perspective, Routledge/Taylor & Francis Group, London/New York , 2015

2. Cichobłaziński L. , Local Public Management in the Model of Multi – Level Governance: Challanges and Opportunities, [In:] Human RecourceManagement s=and Corporate Competitiveness, EDited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay. Godolo,2012

3. Łukomska Szarek J., Włókna M. Theorethical Aspects of New Public Management, Oraldyn Fylym Zarsysy, No. 10 (46), 2012

4. Polish Journal of Management 2018, Wyd. PCz.

Supplementary literature:

1 New trends in management in the 21st Century, (eds) C. Illes, A. Dunay, A. Słocińska, Wyd. PCz, Czętochowa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Głębocki
Prowadzący grup: Konrad Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. Obtainment of knowledge base in the scope of public management

C2. Obtainment of skill of easier orientation in the detailed matters concerning realization of Public tasks

C3 Obtainment of chosen practical skills in the theme range of the subject

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Knowledge of management fundamentals

2. Skill of working out presentation in power point

3. Basic knowledge on structural funds of the European Union

4. Essential knowledge on public finances

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. McFenderson H.M. , Schiavo-Campo S., Public Management in Global Perspective, Routledge/Taylor & Francis Group, London/New York , 2015

2. Cichobłaziński L. , Local Public Management in the Model of Multi – Level Governance: Challanges and Opportunities, [In:] Human RecourceManagement s=and Corporate Competitiveness, EDited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay. Godolo,2012

3. Łukomska Szarek J., Włókna M. Theorethical Aspects of New Public Management, Oraldyn Fylym Zarsysy, No. 10 (46), 2012

4. Polish Journal of Management 2018, Wyd. PCz.

Supplementary literature:

1 New trends in management in the 21st Century, (eds) C. Illes, A. Dunay, A. Słocińska, Wyd. PCz, Czętochowa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Głębocki
Prowadzący grup: Konrad Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. Obtainment of knowledge base in the scope of public management

C2. Obtainment of skill of easier orientation in the detailed matters concerning realization of Public tasks

C3 Obtainment of chosen practical skills in the theme range of the subject

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Knowledge of management fundamentals

2. Skill of working out presentation in power point

3. Basic knowledge on structural funds of the European Union

4. Essential knowledge on public finances

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. McFenderson H.M. , Schiavo-Campo S., Public Management in Global Perspective, Routledge/Taylor & Francis Group, London/New York , 2015

2. Cichobłaziński L. , Local Public Management in the Model of Multi – Level Governance: Challanges and Opportunities, [In:] Human RecourceManagement s=and Corporate Competitiveness, EDited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay. Godolo,2012

3. Łukomska Szarek J., Włókna M. Theorethical Aspects of New Public Management, Oraldyn Fylym Zarsysy, No. 10 (46), 2012

4. Polish Journal of Management 2018, Wyd. PCz.

Supplementary literature:

1 New trends in management in the 21st Century, (eds) C. Illes, A. Dunay, A. Słocińska, Wyd. PCz, Czętochowa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. Obtainment of knowledge base in the scope of public management

C2. Obtainment of skill of easier orientation in the detailed matters concerning realization of Public tasks

C3 Obtainment of chosen practical skills in the theme range of the subject

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Knowledge of management fundamentals

2. Skill of working out presentation in power point

3. Basic knowledge on structural funds of the European Union

4. Essential knowledge on public finances

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. McFenderson H.M. , Schiavo-Campo S., Public Management in Global Perspective, Routledge/Taylor & Francis Group, London/New York , 2015

2. Cichobłaziński L. , Local Public Management in the Model of Multi – Level Governance: Challanges and Opportunities, [In:] Human RecourceManagement s=and Corporate Competitiveness, EDited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay. Godolo,2012

3. Łukomska Szarek J., Włókna M. Theorethical Aspects of New Public Management, Oraldyn Fylym Zarsysy, No. 10 (46), 2012

4. Polish Journal of Management 2018, Wyd. PCz.

Supplementary literature:

1 New trends in management in the 21st Century, (eds) C. Illes, A. Dunay, A. Słocińska, Wyd. PCz, Czętochowa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)