Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Robotyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D1-ROB-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Robotyka
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 5 sem MBM Spawalnictwo stacj. I stopnia
Przedmioty obowiązkowe 5 sem. Mechanika i Budowa Maszyn stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami robotyki.

2. Zapoznanie studentów na temat budowy robotów przemysłowych.

3. Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania robotów przemysłowych.

Pełny opis:

1. Craig J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995.

2. Honczarenko J.: Roboty przemysłowe. Elementy i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004.

3. Jóźwik J., Ostrowski D.: Wybrane problemy badawcze robotów przemysłowych. Wyd. PL, Lublin 2016.

4. Kaczmarek W., Panasiuk J.: Robotyzacja procesów produkcyjnych. PWN, Warszawa 2017.

5. Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999.

6. Olszewski M.: Manipulatory i roboty przemysłowe. Automatyczne maszyny manipulacyjne. WNT, Warszawa 1992.

7. Rygałło A.: Robotyka dla mechatroników. Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

8. Szelerski M.: Robotyka przemysłowa. Teoria, budowa, eksploatacja. Wyd. KaBe, Krosno 2019.

9. Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wyd. PŚ, Gliwice 2012.

10. Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. Projektowanie układów mechanicznych. WNT, Warszawa 1993.

11. Zdanowicz R.: Robotyzacja procesów wytwarzania. Wyd. PŚ, Gliwice 2007.

1. BHP w zakresie obsługi robotów przemysłowych.

2. Zasady budowy rootów przemysłowych (analiza wybranych przypadków).

3. Kinematyka robotów przemysłowych - struktury kinematyczne.

4. Podstawy obsługi i programowania robota przemysłowego Fanuc.

5. Programowanie robotów przemysłowych Fanuc. Zasady programowania w języku KAREL. Struktura programu i elementy jeżyka KAREL.

6. Programowanie robota Fanuc dla przedstawionych zadań aplikacyjnych.

7. Pozycjonowanie robota przemysłowego w gnieździe produkcyjnym.

8. Badanie powtarzalności pozycjonowania robota Fanuc.

9. Programowanie on-line, off-line oraz hybrydowe robota przemysłowego.

10. Środowiska programowe off-line w zakresie programowania robotów przemysłowych.

11. Chwytaki w robotach przemysłowych. Podstawy projektowe.

12. Zespoły napędowe i pomiarowe w robotach przemysłowych.

Literatura:

1. Craig J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995.

2. Honczarenko J.: Roboty przemysłowe. Elementy i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004.

3. Jóźwik J., Ostrowski D.: Wybrane problemy badawcze robotów przemysłowych. Wyd. PL, Lublin 2016.

4. Kaczmarek W., Panasiuk J.: Robotyzacja procesów produkcyjnych. PWN, Warszawa 2017.

5. Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999.

6. Olszewski M.: Manipulatory i roboty przemysłowe. Automatyczne maszyny manipulacyjne. WNT, Warszawa 1992.

7. Rygałło A.: Robotyka dla mechatroników. Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

8. Szelerski M.: Robotyka przemysłowa. Teoria, budowa, eksploatacja. Wyd. KaBe, Krosno 2019.

9. Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wyd. PŚ, Gliwice 2012.

10. Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. Projektowanie układów mechanicznych. WNT, Warszawa 1993.

11. Zdanowicz R.: Robotyzacja procesów wytwarzania. Wyd. PŚ, Gliwice 2007.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę w zakresie eksploatacji i programowania robotów przemysłowych.

2. Posiada wiedzę w zakresie podstaw budowy robotów przemysłowych.

3. Posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie programowania robotów przemysłowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena stopnia przygotowania do zajęć.

2. Ocena umiejętności zastosowania wiedzy i zaangażowania prezentowanych podczas zajęć.

3. Ocena przedstawionych sprawozdań (z wybranych zajęć).

4. Ocena stopnia opanowania materiału - kolokwium zaliczeniowe.

5. Ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Piotr Paszta, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Piotr Paszta, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Borowik
Prowadzący grup: Borys Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Marek Kęsy, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Andrzej Rygałło, Michał Tagowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kęsy
Prowadzący grup: Marek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami robotyki.

2. Zapoznanie studentów na temat budowy robotów przemysłowych.

3. Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania robotów przemysłowych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami robotyki.

2. Zapoznanie studentów na temat budowy robotów przemysłowych.

3. Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania robotów przemysłowych.

Literatura:

1. Craig J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995.

2. Honczarenko J.: Roboty przemysłowe. Elementy i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004.

3. Jóźwik J., Ostrowski D.: Wybrane problemy badawcze robotów przemysłowych. Wyd. PL, Lublin 2016.

4. Kaczmarek W., Panasiuk J.: Robotyzacja procesów produkcyjnych. PWN, Warszawa 2017.

5. Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999.

6. Olszewski M.: Manipulatory i roboty przemysłowe. Automatyczne maszyny manipulacyjne. WNT, Warszawa 1992.

7. Rygałło A.: Robotyka dla mechatroników. Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

8. Szelerski M.: Robotyka przemysłowa. Teoria, budowa, eksploatacja. Wyd. KaBe, Krosno 2019.

9. Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wyd. PŚ, Gliwice 2012.

10. Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. Projektowanie układów mechanicznych. WNT, Warszawa 1993.

11. Zdanowicz R.: Robotyzacja procesów wytwarzania. Wyd. PŚ, Gliwice 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Jeż
Prowadzący grup: Bartłomiej Jeż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami robotyki.

2. Zapoznanie studentów na temat budowy robotów przemysłowych.

3. Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania robotów przemysłowych.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami robotyki.

2. Zapoznanie studentów na temat budowy robotów przemysłowych.

3. Zapoznanie studentów z zagadnieniami programowania robotów przemysłowych.

Literatura:

1. Craig J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1995.

2. Honczarenko J.: Roboty przemysłowe. Elementy i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004.

3. Jóźwik J., Ostrowski D.: Wybrane problemy badawcze robotów przemysłowych. Wyd. PL, Lublin 2016.

4. Kaczmarek W., Panasiuk J.: Robotyzacja procesów produkcyjnych. PWN, Warszawa 2017.

5. Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999.

6. Olszewski M.: Manipulatory i roboty przemysłowe. Automatyczne maszyny manipulacyjne. WNT, Warszawa 1992.

7. Rygałło A.: Robotyka dla mechatroników. Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

8. Szelerski M.: Robotyka przemysłowa. Teoria, budowa, eksploatacja. Wyd. KaBe, Krosno 2019.

9. Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wyd. PŚ, Gliwice 2012.

10. Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. Projektowanie układów mechanicznych. WNT, Warszawa 1993.

11. Zdanowicz R.: Robotyzacja procesów wytwarzania. Wyd. PŚ, Gliwice 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)